Վարժություն

Տրված բառերում ընդգծել վերջածանցները։

Տարակուսանք, ջարդոն, խոսք, ավանդույթ, կարծիք, գյուղացի, հարսնացու, անարգանք, ծերունի, դպրոցական, հնչյուն, կտրիչ, հավք, սղոց, ընկերություն, ցուցմունք, ասացվածք, վայրենի, մթին, մասունք։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s