Առաջադրանք հայոց լեզվից

Փակագծերում տրված բառերիցմեկը տվյալ նախադասությանըհամապատասխանում էմյուսը՝ոչՏեղադրիր ճիշտ բառը:

ա. Տատս թոնրի կողքին էր շարել նոր թխած նկանակները:
բ. Ժամանակն այդպես էլ չսպիացրեց նրա հոգում մնացած խարանը:
գ. Օրակարգում ներկայացված ոչ մի հարցի շուրջ միասնական որոշում չկայացվեց:
դ. Որոշվեց հիվանդի վիրահատությունը կատարել տեղային անզգայացումով:

Ո՞ր դարձվածքների  իմաստն է սխալ բացատրված:

 1. ժամավաճառ լինել – իզուր ժամանակ վատնել։
 2. երեսից կախվել – թախանձել
 3. արյունը ջուր դառնալ – սահմռկել
 4. աչքերը փակել – ժպտալ
 5. աչքը ջուր կտրել – կարոտով, անհամբերությամբ սպասել
 6. անձյուն ձմեռ – անճարակ մարդ
 7. գլխարկը գետնովը տալ – նորաձև հագնվել
 8. գլխին տալ — ուրախանալ

Ո՞ր շարքի բոլորբառազույգերն են կազմված հականիշներից:

 1. հետամտել-ձգտել, անթաքույց-սքողված, երբեմն-ստեպ-ստեպ։
 2. հրավիրել-արտաքսել, ավերակ-շեն, լայն-անձուկ
 3. բարեկիրթ-անտաշ, գոգավոր-խորդուբորդ, համախմբել-ջլատել
 4. ականակիր-պղտոր, խոչընդոտել-խանգարել, անկանոն-օրինաչափ

Ո՞ր շարքում ուղղագրականսխալ չկա.

 1. արփշիռ, փաղչել, հորձանուտ, տարրալուծել
 2. արհամարհել, տարորոշել, ավելորդ, բողկ
 3. քսուք, ժայտքել, ճմռթել, գախտագողի
 4. պարքև, պանդուխտ, սրտդողել, դշխուհի

Ո՞ր շարքի բոլորբառազույգերն են կազմվածհոմանիշներից.

 1. ուշաթափվել-նվաղել, աղոթել-ապաշխարել, հոծ-խիտ
 2. տամուկ-խոնավ, թեժ-մարմանդ, դալուկ-գունատ
 3. ստահոդ-շինծու, աչառու-կողմնակալ, անձայն-մունջ
 4. լայնախոհ-նեղմիտ, շնորհազուրկ-ապիկար, կարկառուն-անվանի

        
 Գրի´ր տրված դարձվածքներիիմաստները.

 1. Արյունը գլխին խփել – կատաղել
 2. Լեզուն բռնվել – համրանալ
 3. Քարը փեշից թափել – համուզվել
 4. Զենքերը վայր դնել – հանձնվել

Ո՞ր տարբերակը տեղադրելուդեպքում քերականորեն և տրամաբանորեն ճիշտնախադասություն կստացվի:

……………………………, որը գտնվում էր Աթենքի մոտակայքում՝ դիցաբանական հերոս Ակադեմոսի անունը կրող պարտեզում:

 1. Հին Հունաստանում Պլատոնի հիմնած փիլիսոփայական դպրոցը կրում էր Ակադեմիա անունը
 2. Ակադեմիա անունն էր կրում Պլատոնի հիմնած փիլիսոփայական դպրոցը Հին Հունաստանում
 3. Հին Հունաստանում Ակադեմիա անունն էր կրում Պլատոնի հիմնած փիլիսոփայական դպրոցը
 4. Ակադեմոսի փիլիսոփայական դպրոցը Հին Հունաստանում հիմնել էր Պլատոնը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s