05.03.20

1. Առանձնացրե’ք հոմանիշային  6 զույգ:

Այգաբաց, անդրավարտիք, ամանոր,  նավասարդ, արփի, փափագ, արգասիք, բաղձանք,  թախիծ, արեգակ, արշալույս, արդյունք, տաբատ,  նոխազ

ամանոր – նավասարդ

արփի – արեգակ

Այգաբաց – արշալույս

արգասիք – արդյունք

բաղձանք – փափագ

անդրավարտիք – տաբատ

2. Առանձնացնել հականիշային 6 զույգ:

Տերևազուրկ, սինլքոր, երանգավառ, համր, վեհանձն, սաղարթախիտ, չոր, տգեղ, խոսուն, խորդուբորդ, դժգույն, տամուկ, ողորկ,  վճիտ,

սինլքոր – վեհանձն

համր – խոսուն

Տերևազուրկ – սաղարթախիտ

երանգավառ – դժգույն

տամուկ – չոր

ողորկ – խորդուբորդ

3.Փակագծում  տրված բառերը տեղադրեցե’ք  բաց թողնված  տեղերում` ենթարկելով անհրաժեշտ   փոփոխությունների:

Ամռանը նա սիրում էր նստել պատշգամբի առաջ փռված  պարտեզում, որտեղով անցնում  էր  մեծ առուն. այն գալիս էր ընդարձակ հովիտը շրջապատող սարերով և գնում  դեպի դաշտերը:

(սար, փռել,  ամառ, որտեղ)

Որքան  մոտենում  էինք,  այնքան ավելի նշմարելի էին դառնում գյուղի  տներն ու այգիները, երդիկից ելնող ծխի սյուները:

(երդիկ, դառնալ, ծուխ, տուն)

Լիլիթի վեր սլացող հոգին չէր երկնչում ոչ մի խոչնդոտից, ձգտում   էր  դեպի երկնասլաց սյուների նմանվող ժայռերը, տենչում լեռների  երկնամերձ բարձունքներին:

(սյուն, խոչընդոտ, սլանալ, բարձունք)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s