Թեստ 4

1.Գտեք 47 թվի թվանշանների արտադրյալը:

4 x 7 = 28

1) 11

2) 28

3) 35

4) 3


2. Գտեք եւ 7/8 և 5/14  կոտորակների տարբերությունը:

 7/8 – 5/14 = 49 – 20/ 56 = 29/56

1) 89/56

2) 27/56

3) 39/26

4) 29/56

3. Գտեք ճիշտ անհավասարությունը:

1) 0< – 15

2) 7 < – 76

3) —78 < – 27

4) – 8> – 2

4. Գտեք ամենափոքր պարզ թիվը:

1) 1

2) 0

3) 2

4) 3

5. Գտեք թիվը, եթե հայտնի է, որ նրա 20%-ը 40 թիվն է:

20% = x * 5 = 40 * 5 = 200

1) 800

2) 1/2

3) 200

4) 60

6. Գտեք ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կից կողմերը հավասար են  9սմ և 11սմ:         

(9 * 2) + (11 * 2) = 40

1) 20 սմ

2 ) 40 սմ

3) 99 սմ

4) 90 սմ

7. Ծաղկամանում դրված են 5 հատ մեխակ, 7 հատ քրիզանթեմ և 3 հատկակաչ: Գտեք հավանականությունը, որ ծաղկամանից պատահական հանված ծաղիկը մեխակ է:

1) 1/15

2) 1/3

3) 7/15

4) ½

8. Հաշվել արտահայտության արժեքը:

 989:43—912:48 = 23 – 19 = 4

1) 5

2) 4

3) 42

4) – 4

9. Գտեք հավասարման արմատները:

X2 —7x +12 = 0

D = 49 – 4(12) = 49 – 48 = 1

x1 = 3 | x2 = 4

1) 3 և 4

2) -3 և -4

3) 9 և 16

4) – 9 և -1 6

10. Թվաբանական պրոգրեսիայում   a1=12, d=5, n=8
an=?

an = a1 + (n – 1)d = 12 + 5(8 – 1) = 12 + 40 – 5 = 47

11. X2 + рх +6 հավասարման արմատները 2 և 3 թվերն են: Ինչի՞ է

հավասար Р գործակիցը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s