Թեստ 5

1. Գտեք 12 թվի քառակուսին:

12 * 12 = 144

1) 144

2) 169

3) 24

4) 120

2.  Գտեք 28 թվի բոլոր բաժանարարները:

28 = 1, 2, 4, 7, 14, 28

1) {7;4} 

2) {7;14;28}

3) {1;2;7;14;28}

4) {1;2;4;7;14;28}

3. <A = 95°: Այն՝

1) փռված անկյուն է

2) բութ անկյուն է

3) ուղիղ անկյուն է

4) սուր անկյուն է

4. Քանի՞ պարզ բաժանարար ունի 36 թիվը:

1)  2

2) 3

3) 4

4) 6

5. Քանի՞ վայրկյան է 1/3 ժամը:

60 : 3 = 20

20 * 60 = 1200

1) 8

2) 20

3) 1200

4) 123

6. Գտեք a (x -y )+ b (y -x ) բազմանդամի ներկայացումը արտադրյալի

տեսքով:

1 ) (x-y)(a+b)

2) (x-y)(a-b)

3) (x+y)(a+b)

4) (x+y)(a-b)

7. Վիճակահանության մասնակիցները պետք է արկղից հանեն 1-ից 40 համարներով կտրոններ: Գտեք հավանականությունը, որ առաջին հանված կտրոնը 4-ի բազմապատիկ թիվ է:

4 * 10 = 40

10/40 = 1/4

1) 1/10

2) 1/8

3) 1/4

4) 1/2

8. Գտեք հավասարման արմատը:

-2x/3 + x/4 -2 = 0

1) 2,4

2) 4,8

3) -2,4

4) -4,8

9. Գտեք հավասարման արմատները:

(2x + 3)(x -7)=0

1) -1,5  7

2) 1,5 և – 7

3) 7

4) -1,5

 10. Գտեք անհավասարման լուծումների բազմությունը:

X2 + 2 x -3 < 0

1) (- ;-3)ս (1; )

2) (1;)

3 ) ( – ; ֊ 3 )

4) (-3;1)

11. Գտեք а ֊պարամետրի բոլոր այն արժեքները, որոնց դեպքում

4x2 + x + a > 0 անհավասարությունը տեղի ունի х-ի ցանկացած

արժեքի դեպքում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s