Թեստ 6

1.Գտեք ամենամեծ երկնիշ թվի և 3 թվի քանորդը:

99 : 3 = 33

1) 300

2) 31

3) 33

4) 279

2. Քանի՞ ընդհանուր պարզ բաժանարարներ ունեն 18 և 24 թվերը:

2, 3, 4

1) 2

2) 3

3) 1

4) 4

3. Դասարանի 15 աշակերտները փոխանակեցին իրենց լուսանկարներով: Քանի՞ լուսանկար պահանջվեց:

15 * 14 = 210

1) 210

2) 105

3) 29

4) 200

4. Գտեք անհավասարման լուծումների բազմությունը

|3 + 4x| > 2

1) ∅

2) (-5/4; 1/4)

3) (-∞;-5/4)∪(-14; +∞)

4) (-1/4; +)

5.  Վեց տրակտորները հողը վարում են 18 օրում:

1) Քանի՞  օրում կվարի այդ հողը 1 տրակտորը:

3

2) Քանի՞ օրում այդ հողը կվարեն 9 տրակտորները:

27

6. ABC հավասարասրուն եռանկյան AB և BC սրունքները 13 սմ են, իսկ AC հիմքը՝ 10 սմ:

1)  Գտեք հիմքին տարված բարձրությունը:

2)  Գտեք եռանկյան մակերեսը:

3)  Գտեք եռանկյան արտագծած շրջանագծի շառավիղը:

7.  Թվաբանական պրոգրեսիայում   a7+a11=13                                      

            a9=?  

8.  Գտնել   x-2(x-3)= 1 հավասարման արմատը:

x = 5

9. Գտնել а ֊ի բոլոր այն արժեքները, որոնցից յուրաքանչյուրի դեպքում

X2 – 24x + а >0 անհավասարումը ճիշտ է х -ի բոլոր արժեքների

համար:

10. Գտնել (a + 3b)(5a – b ) բազմաանդամի կատարյալ տեսքը:

1) 5a2 -ab + 15ab -3b2

2) 5a2 +14ab-3b2

3) 5a2 + a b -15 a b -3b2

4) 5a2+16ab-3b2

11. Գտնել  x3-2x2+x-5  բազմանդամի արժեքը x = -2 դեպքում:

1) 3

2) – 7

3) -1 9

4) -23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s