Թեստ 9

1. Գտեք (-3)* 4 արտադրյալը:

1) – 7

2) 1

3) -12

4) 7

 2. Գտեք (3,7 – 4,8) տարբերությունը:

1)  1,1

2) – 1,1

3) 8,5

4) -1

3.  Գտեք 7-ին բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ թիվը:

1) 14

2) 91

3) 98

4) 105

4.  5V4 արտահայտության մեջ 5 արտադրիչը մտցրեք արմատանշանի տակ:

5V4 = V5(4) = V20

1) 20

2) 100

3) 9

4) 80

5.  Մեքենան անցել է ճանապարհի  7/20 մասը: ճանապարհի ո՞ր մասն է մնում անցնելու նրան:

1) 3/20

2)1/10

3)27/20

4)13/20

 б.  Գտեք ճիշտ անհավասարությունը, եթե  -7x  -7у

1) x>y

2) х < у

3) ху

4) ху

7. Գտեք   5x2(-3)x5   միանդամի  կատարյալ  տեսքը:

1) -15x7

2) 15x7

3) 5x5

4) 3x3

8. Դասարանում սովորում են 30 աշակերտներ: Ընդ որում տղաների աղջիկների քանակը  նույնն է: Երեքշաբթի մեկ  բացակա կար: Ինչի՞ է հավասար հավանականությունը, որ բացակա աշակերտը տղա է:

1) 1/3            2)1/4             3)1/2            4)1/5

9.  Հաշվեք արտահայտության արժեքը

 482,28:12-20,19

1) 20,19

2) 40,38

3) 20

 4) 40

10.Գտեք հավասարման արմատը

x-3 -2=0

  1. 5
  2. 7
  3. 1
  4. 13

11. Թվաբանական պրոգրեսիայի մեջ   a7=5, a19=21: Գտնել  պրոգրեսիայի այն անդամի համարը, որի արժեքն է 9: 

a11

12. Գտեք երկրաչափական պրոգրեսիայի անհայտ անդամը  5,x,125:

5 + 125 = 130 : 2 = 65

65

13.  Խանութը առաջին օրը վաճառեց ստացված ապրանքի 15 % ֊ը երկրորդ օրը` մնացած ապրանքի 40%-ը:

1) Առաջին օրվա վաճառքից հետո ապրանքի ո՞ր մասը մնաց:

85%

2) Ստացված ապրանքի ո՞ր տոկոսը մնաց վաճառելու:

45%

14. Տրված են ABC եռանկյան գագաթների կոորդինատները A(4;6),

B(-4;0), C (-1;4):

1) Գտեք AB կողմի M միջնակետի կոորդինատները:

2) Գտեք CM միջնագիծի երկարությունը:

15. ABCD  ուղղանկյան  А  անկյան կիսորդը  ВС կողմը  հատում  է  К կետում, ընդ որում  В К=9, СК = 12:

1) Գտնել АВ կողմի երկարությունը:

2) Գտնել ուղղանկյան մակերեսը:

3) Գտնել  KCD  եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավղի երկարու թյունը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s