23.09.2020

Պատասխանի՛ր հարցերին և կատարիր առաջադրանքները

  1. Ո՞ր լեզվից է մեզ հասել մաքսիմում բառը և ինչ է նշանակում իր մայր լեզվում։

Մաքսիմում բառը մեզ հասել է լատիներենից և իր մայր լեզվով նշանակում է «մեծագույն»։

2. Ո՞ր արմատից է ծագում «մաքսիմում» բառը, ինչ է նշանակել և ինչ է հիմա նշանակում։

Մաքսիմում բառը ծագում է magnus արմատից, որը նշանակում է «ավելի մեծ»։ Մաքսիմում բառը նշանակում է «մեծագույն»։


3. Լեզվական ի՞նչ իրողություն է տեղի ունենում, երբ բառի նշանակությունը ավելի սահմանափակվում, փոքրանում է, ավելի քիչ բան է նշանակում, նաչպես կապիտանը, որ ժամանակին նշանակել է ընդհանրապես զորահրամանատար, իսկ հիմա՝ ընդամենը զինվորական հերթական աստիճան։

Երբ բառի նշանակությունը ավելի սահմանափակվում, փոքրանում է, սա կոչվում է իմաստի նեղացում։

4. Փորձիր պարզաբանել՝ ինչ է նշանակում «գռեհիկ» բառն այս տեքստում։

Ինձ թվում է այս դեպքում, «գռեհիկ» բառը օգտագործված է որպես «կոպիտ» ածականը։

  • Տեքստից դուրս գրիր անկանոն բայերը, որոշիր դեմքը, թիվը, եղանակը, ժամանակը։

հանգում են – երրորդ դեմք, հոգնակի թիվ, սահմանադրական եղանակ, անկատար ներկա ժամանակ։

գալիս է – երրորդ դեմք, եզակի թիվ, սահմանադրական եղանակ, անկատար ներկա։

տվել է – երրորդ դեմք, եզակի թիվ, սահմանադրական եղանակ, վաղակատար ներկա։

  • Գտիր փոխաբերական իմաստով օգտագործված արտահայտությունները։
  1. Լատիներեն caput-ը բազմաթիվ ծիլեր է տվել աշխարհի լեզուներին։

«Ծիլեր տալ» արտահայտությունը այստեղ օգտագործված է փոխաբերական իմաստով։

2. Այս բառն էլ նույն ճանապարհով է հայերենի մեջ մուտք գործել։

«Մուտք գործել» արտահայտությունը այստեղ օգտագործված է փոխաբերական իմաստով։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s