10.14.20

Կարդա՛ Պետրոս Բեդիրյանի «Բառերի խորհրդավոր աշխարհից» գրքի հերթական հոդվածը

Առաջադրանքներ

Տեքստում քանի՞ դարձվածք կա։

Հինգ դարձվածք՝  տեղը կորեկ ցանել, արյունը խմել, մոխիրը քամուն տալ, գլուխ բերել, իրար միս ուտել, տուն քանդել:

Դարձվածքներ գրիր, որոնք գուցե ժամանակին բառացի այդպես էլ նշանակել է։

Տեքստում նշված գրեթե բոլոր դարձվածքները բառացի են օգտագործվել, իսկ հետո տարիների ընթացքում դարձել են փոխաբերական իմաստով:

Գտիր բուտաֆոր, դահիճ, մորմոքել, կսկծալ, դրվագ բառերի բացատրությունները։

Բուտաֆոր – բեմահարդար

Դահիճ – անողոք մարդասպան

Մորմոքել – կսկիծ՝ վիշտ՝ ցավ պատճառել

Կսկծալ –  մրմռալ

Դրվագ – որևէ բանի վրա պատկերված՝ հյուսված՝ քանդակված՝ ամրացված զարդ

Գրիր տարածված, քամուն, երբ, ժողովրդական բառերի քերականական հատկանիշները։

Տարածված – հարակատար դերբայ, ածանցավոր, կրավորական, ե խոնարհում

Քամուն – գոյական, տրական հոլով, եզակի

Երբ – հարաբերական դերանուն

Ժողովրդական – ածական, հարաբերական

Տեքստից գտիր դերբայական դարձվածքները, որոշիր դրանց շարահյուսական պաշտոնը։

Սովետահայ ճանաչված  – որոշիչ

Այժմ իրոք տարածված – որոշիչ

Պարտված թշնամու – հատկացուցիչ

Իսկական կտրված  – որոշիչ

Լեզուների մեջ տարածված – որոշիչ

Թշնամանք տածելով – ձևի մակբայ

Փոխաբերական իմաստով գործածվող – որոշիչ

Նայելու դեպքում – ժամանակի մակբայ

Վերջնականապես հաղթած լինելու – ձևի մակբայ

Ընդգծված արտահայտությունները – ենթակա

Անցյալ դարձած  – որոշիչ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s