10.27.20

Բառարանի օգնությամբ բացատրիր անկապտելի, քերթող  (քերթողահայր) բառերի բացատրությունները

Անկապտելի – չխլվող, անկողոպտելի, անկորուստ:

Քերթող – բանաստեղծ, քերականագետ, քերական։

Տեքստում գտիր հայ գրողների անունները, նշիր՝ որ ստեղծագործությունների մասին է խոսվում։ Համացանցից գտիր՝ ուրիշ ինչ հետաքրքիր ստեղծագործություն ունեն նրանք։

Ղազարոս Աղայանն – «Երկու քույր» վեպ

Մովսես Խորենացի – «Հայոց պատմության»

Հովհաննես Հովհաննիսյան – «Վահագնի ծնունդ»

Տեքստից գտիր 5 հնչյունափոխված բառ, գրավոր բացատրիր՝ ինչ հնչյունափոխություն է տեղի ունեցել։

Տիրել – տեր

Բռնել – բուռ

Հնադարյան – հին

Արձանագրված – արձանագիր

Մտայնություն – միտ

Տեքստում գտիր «գրավել» բառի հոմանիշները։

Գրավել – բռնել, հափշտակել

Շարահյուսական վերլուծության ենթարկիր տրված նախադասությունը։

Բերված այս նախապատմությունը պերճախոս կերպով արձանագրված կա նաև բառերի մեջ, ուր «բռնելու» և «ունենալու» գաղափարներն արտահայտվում են միևնույն արմատների օգնությամբ։

Նախադասությունը – ենթակա

Կա – ստորգյալ

Այս – որոշիչ

Բերված – որոշիչ

Պերճախոս – որոշիչ

Կերպով – միջոցի խնդիր

Արձնագրված – որոշիչ

Բառերի մեջ – տեղի պարագա

Ուր – տեղի պարագա

«Բռնելու» – որոշիչ

«Ունենալու» – որոշիչ

Գաղափարներն – ենթակա

Արտահայտվում են – ստորգյալ

Միևնույն – որոշիչ

Արմատների – հատկացուցիչ

Օգնությամբ – որոշիչ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s