03.12.20

Կարդա տեքստը, գտիր՝

1. Բարդ նախադասությունները և դրանց բաղադրիչ նախադասությունների կապակցման միջոցերը:

Տա՛լանտոն նշանակել է նաև «կշռաչափ՝ 26,2կգ», «ոսկեդրամի չափ». 1 տաղանդ ոսկին հավասար է եղել 10 արծաթյայի։

«Ուրիշներից ետ չմնալու համար»՝ այդ բառը հույներից վերցրել են և անգլիացիները, որոնց լեզվում, բացի վերևի իմաստներից, բառը նշանակում է նաև «փափագ, ցանկություն, կամք»։

Բայց եթե շուկայում չեն ծախում, ապա գոնե … կշռում են:

Եթե կա մեկը, որ դեռ կասկածում է, թե հնում խելքը իրոք «կշռել են», կարող եմ հիշել և քանքար բառը, որը դարձյալ ժամանակին նշանակել է առաջին հերթին «կշռաչափ» և «ոսկեդրամի միավոր»։

Բայց այդ բառը մեր նախնիները փոխ են առել հին հունարենից և ժամանակին օգտագործելիս են եղել երկու նշանակությամբ՝ «կշռաչափ» և «ոսկեդրամի չափ»:

2. Հարադիր բայերը։

  • դուրս է գալիս
  • փոխ են առել
  • հավասար է եղել 

3. Մեկնաբանիր վերնագիրը։ Այս հոդվածի հետ ի՞նչ կապ ունի խելքը։

Տեքստում խոսվում է «կշռել» բառի այսօրվա և սկզբնական իմաստի և նրա հոմանիշների մասին, որից հետևում է, որ այն ժամանակ նրանք կարող էին նաև խելք կշռել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s