Բարի և չար .

When people think of a good person, the first image that comes to mind is an image of a person who is nice and cares about everyone, treats everyone with respect, and is overall a genuine person. But those people don’t know what that person has had to go through or how they have been treated in the past. People who are kind to everyone have usually had been mistreated in the past and know what it feels like to be alone and misunderstood, so they try their best to make sure that no one else has to go through the same things.

Երբ մարդիկ լսում են «բարի» արտահայտությունը, առաջին պատկերը, որ գալիս է մտքին այնպիսի մարդու կերպար է ով հոգատար է, հարգանքով և լավ է վերաբերվում բոլորին և ընդհանուր առմամբ անկեղծ անձնավորություն է, բայց այդ մարդիկ չգիտեն, թե այդ անձը ինչի միջով է անցել կամ ինչպես են նախկինում իր հետ վարվել: Բոլորի հանդեպ բարեսիրտ մարդիկ սովորաբար նախկինում վատ վերաբերմունքի են ենթարկվել և գիտեն թե ինչպես է մենակ լինելը, ուստի նրանք փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի ոչ ոք այդպիսի վերաբերմունքի չենթարկվի:

There are no good or bad people in this world. It is a matter of who is telling the story. The “good people” are usually the ones who had the chance of telling their version of the story, so they are considered the good ones. But no one listens to the “bad people”, assuming that they are doing things on purpose just to hurt everyone. They don’t get to tell their reasons for doing what they did, so no one understands them. They may be having problems at home and are taking it off on others because they have no one to talk to. Or maybe they are having a battle with themselves in their mind, and instead of dealing with their problems, they push everyone away.

Այս աշխարհում լավ կամ վատ մարդիկ չկան: Այդ ամենը կախված է նրանից թե ով է պատմում իրենց տարբերակը իրավիճակի: «Լավ մարդիկ» սովորաբար նրանք են, ովքեր հնարավորություն են ունեցել պատմել իրենց տեսակետը իրավիճակի, նրանք համարվում են «լավը»: Բայց «վատ մարդկանց» ոչ ոք չի լսում ՝ ենթադրելով, որ նրանք ամեն ինչ բան անում են դիտավորյալ ՝ պարզապես բոլորին վնասելու համար: Նրանք հնարավորություն չեն ստանում պատմել իրենց տարբերակը, ուստի ոչ ոք նրանց չի հասկանում: Նրանք կարող են խնդիրներ ունենալ տանը և ոչ ոքի հետ չեն կարող կիսվել: Կամ գուցե նրանք ինքն իրենց մտքի հետ մենամարտ են մղում, և իրենց խնդիրները լուծելու փոխարեն նրանք բոլորից հեռվանում են:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s