Հողօգտագործում

Հողը դասական տնտեսագիտության արտադրության երեք հիմնական գործոններից մեկն է և բնակարանների և սննդի արտադրության համար անհրաժեշտ ներդրում: Այսպիսով, հողերի օգտագործումը գյուղատնտեսական տնտեսությունների ողնաշարն է և այն տալիս է էական տնտեսական և սոցիալական օգուտներ: Հողօգտագործման փոփոխությունը անհրաժեշտ և էական է տնտեսական զարգացման և սոցիալական առաջընթացի համար: Հողերի օգտագործման փոփոխությունը, սակայն, չի առաջանում առանց ծախսերի. գյուղատնտեսական նշանակության հողերի և անտառների վերափոխումը քաղաքաշինությանը նվազեցնում է սննդամթերքի և փայտանյութի արտադրության համար մատչելի հողերի քանակը: Հողի էրոզիան, աղակալումը, անապատացումը և հողի այլ դեգրադացիաները, կապված ինտենսիվ գյուղատնտեսության և անտառահատումների հետ, նվազեցնում են հողային ռեսուրսների որակը և գյուղատնտեսական ապագա արտադրողականությունը: Հողը այն միջավայրն է, որում փոխազդում են կենսոլորտի տարրերի մեծ մասը, ջուրը, օդը և կենդանի օրգանիզմները: Հողը կյանքի միջավայր է շատ օրգանիզմների համար: Հողում բնակվում են բազմաթիվ կենդանի օրգանիզմներ՝ բակտերիաներ, սնկեր, որդեր և այլն : Հողը ձևավորվում է շատ երկար ժամանակի ընթացքում և պահպանվում է այնքան ժամնակ քանի դեռ բնակեցված է տարբեր կենդանի օրգանիզմներով։ Հողի էրոզիայի հետևանքները վեր են բերրի հողի կորստից: Դա հանգեցրել է հոսքերի և գետերի աղտոտման և նստվածքների ավելացմանը ՝ խցանելով այդ ջրուղիները և ձկների և այլ տեսակների անկում: Եվ դեգրադացված հողերը նույնպես հաճախ ավելի քիչ ունակ են ջուր պահել, ինչը կարող է վատթարացնել ջրհեղեղը: Նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը կարող է արմատապես փոխել հողօգտագործումը: Ավելի լավ սարքավորումները, բարելավված պարարտանյութերը և բերքի և խոտի նոր շտամները կարող են մեծ ներդրում ունենալ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s