Մթնոլորտը

Ինչպիսի՞ օդ ենք շնչում մենք:

Երբ մենք շնչում ենք, մեր թոքերը քաշում ենք օդ, որը հիմնականում ազոտ և թթվածին է պարունակում: Մեր շնչած օդը գրեթե 80% ազոտ է և միայն 20% թթվածին։Արտաշնչելիս մենք հիմնականում արտաշնչում ենք ածխաթթու գազ: Մեր մարմիններին թթվածին պետք է գործելու համար:

Ինչն է աղտոտում մեր միջավայրի մթնոլորտը:

Օդի աղտոտվածությունը օդում պինդ մասնիկների և գազերի խառնուրդ է: Ավտոմեքենաների արտանետումները, քիմիական նյութերը գործարաններից, փոշին: Գազը ՝ օզոնը, քաղաքներում օդի աղտոտվածության հիմնական մասն է: Երբ օզոնը կազմում է օդի աղտոտվածությունը, այն նաև կոչվում է smog: Ըստ տվյալների՝ ամեն տարի օդի աղտոտվածության հետևանքով մահանում է շուրջ 7 մլն մարդ։ Եվ, հետևաբար, հենց մենք ինքներս պետք է փոփոխություններ կատարենք մեր կենսակերպի մեջ և փորձենք, մեր փոքրիկ լուման ներդնելով, փրկել  մեր Երկիր մոլորակը։ 

Ինչպե՞ս է ազդում աղտոտված մթնոլոտը ձեր առողջության վրա, բերել օրինակներ:

Մարդկանց  գործունեության  պատճառով  արտանետված ջերմոցային գազերը վնասում են օզոնային շերտը, որի պատճառով էլ արևի ճառագայթները առաջացնում են անտառային հրդեհներ, այսբերգների հալում, որոշ թունավոր նյութերի քայքայում, ինչն էլ հանգեցնում է գլոբալ տաքացման։Օդի վատ որակը կարող է գրգռել աչքերը, քիթը և կոկորդը, առաջացնել շնչառության խնդիրներ, սրել ասթման և շնչառական այլ խնդիրներ, ազդել սրտի և սրտանոթային համակարգի վրա: Երկար ժամանակ աղտոտված օդը շնչելը կարող է ավելի լուրջ խնդիրներ առաջացնել:

Ինչպե՞ս պահպանենք մթնոլորտը աղտոտումից:  

Բոլոր զարգացած երկրներում աշխատանքներ են տարվում՝ ուղղված օդի աղտոտման հետևանքների նվազեցման և վերացման համար: Հիմնական ջանքերն ուղղված են աղտոտված  արտանետումների կանխմանը:

Մեքենաների շահագործման բացասական հետևանքները նվազեցնելու համար՝ աշխատանքներ են տարվում երկու ուղղությամբ․ մի կողմից բարելավում են  շարժիչները՝ բարձրացնելով դրանց արդյունավետությունը և նվազեցնելով վնասակար նյութերի արտանետումները, իսկ մյուս կողմից՝ օգտագործվում են էներգախնայող տեխնոլոգիաներ: Այսպիսով՝ չի կարելի ասել, որ տրանսպորտով աղտոտման հարցին որևէ ուշադրություն չի դարձվում:

Ինչպիսի՞ փոփոխություններ տեղի կունենան ՀՀ-ում կլիմայի գլոբալ տաքացման հետևանքով:   

Հայաստանի կառավարությունը հավատարիմ է կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանը: Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը միշտ պատրաստակամություն էր հավատարիմ մնալ կլիմայի փոփոխության մեղմացման ջանքերին, եթե համապատասխան աջակցությունը հասանելի դառնա զարգացած երկրներից:Անտառային ծածկը և անտառի խտությունը մեծապես ազդել են էներգետիկ ճգնաժամի տարիներին, և ներկայումս անտառների վրա ճնշումները շարունակվում են էներգիայի գների բարձրացման պատճառով: Այնուամենայնիվ, անտառների պաշտպանությունը և անտառվերականգնումը ներառված են ոլորտային քաղաքականության մեջ, և անտառների կարևորությունը որպես ածխածնի լվացարաններ ճանաչվում և խստորեն պաշտպանվում են քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կողմից:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s