Մարդու առողջությունն և շրջակա միջավայրը

Մարդիկ ֆիզիկական միջավայրի վրա ազդում են բազմաթիվ առումներով՝ գերբնակեցմամբ, աղտոտոմամբ, հանածո վառելիքի այրմամբ և անտառահատմամբ: Նման փոփոխությունները աջակցել են կլիմայի փոփոխության, հողի էրոզիայի, օդի ու խմելու ջրի վատ որակին: Այս բացասական հետևանքները կարող են ազդել մարդու վարքագծի վրա և կարող են հրահրել զանգվածային միգրացիաներ կամ կռիվներ մաքուր ջրի համար: Բնապահպանական վտանգները մեծացնում են քաղցկեղի, սրտի հիվանդությունների, ասթմայի և շատ այլ հիվանդությունների վտանգը: Այս վտանգները կարող են լինել ֆիզիկական, ինչպիսիք են աղտոտումը, թունավոր քիմիական նյութերը և սննդամթերքի աղտոտիչները, կամ դրանք կարող են լինել սոցիալական, ինչպիսիք են վտանգավոր աշխատանքը, վատ բնակարանային պայմանները, քաղաքների տարածումը և աղքատությունը: Մի շարք բնապահպանական գործակալներ՝ շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը և մետաղները՝ մկնդեղը, կադմիումը և կապարը, տարածված են և կապված են արյան շրջանառության հետ կապված վարակների հետ: Մոլորակի պահպանման մեթոդները ներառում են անտառների և հողէրի պահպանումը, թափոնների կառավարումը, աղտոտումների վերահսկումը, և հասարակության իրազեկույցի ստեղծումը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s