Առաջադրանք

Ներքեւում բերված նախադասության մեջ գտիր գովականները, որոշիր դրանց հատկանիշները:

Ազնի՜վ իշխաններ և իշխանուհիներ, սիրելի՜ զինակիցներ, մեր քաջազն արքան՝ Աշոտ Երկաթը, անհաջողությունից քաշվել է Կաքավաբերդ և փակվելով անառիկ ամրոցում՝ սպասում է մեր օգնությանը։

Իշխաններ – հոգնակի, ուղղական հոլով, հասարակ

Իշխանուհիներ – հոգնակի, ուղղական հոլով, հասարակ

Զինակիցներ – հոգնակի, ուղղական հոլով, հասարակ

Արքան – եզակի, ուղղական հոլով, հասարակ

Աշոտ Երկաթը – հատուկ, ուղղական հոլով

Անհաջողությունից – եզակի, հասարակ, բացառական հոլով

Կաքավաբերդ – հատուկ, հայցական հոլով

Ամրոցում – եզակի, հասարակ, ներգործական հոլով

Օգությանը – եզակի, հասարակ, տրական հոլով

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s