Արտաքին քաղաքականություն

1․ Ի՞նչ է արտաքին քաղաքականությունը, ինչպե՞ է այն ձևավորվում։ Որո՞նք են ՀՀ արտաքին քաղաքականության սահմանադրական նպատակները։
2․ Որո՞նք են պետության արտաքին գործառույթները։
3․ Փորձե՛ք գնահատել մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը։ Ձեր կարծիքով՝ ինչպե՞ս է ՀՀ-ը իրականացնում իր արտաքին գործառույթները

Արտաքին քաղաքականություն, երկրների միջև առկա հարաբերություններ, որոնք բխում են որևէ երկրի շահերից։ Մեր երկրի վիճակը վատն է. մենք գտնվում ենք չորս երկրների շուրջ, որից երկուսը մեզ թշնամի են և մենք ընդհանրապես չենք համագործակցում նրանց հետ և մյուս երկուսը դժվար թե մեզ բարեկամ են։ Մեր ռազմական ներքին և արտաքին վիճակը թույլ է , և չունենք զենք, զինամթերք։ Տնտեսական վիճակը քիչ ավելի լավ է համեմատած մնացածին։ Բարեկամական կապը մեր երկիրը պահում է , բայց այլ երկրներ շահի դիմաց մոռանում են այդ կապի մասին։ Արտաքին քաղաքականությունը միջոց է նպատակներ իրականացնելու համար։ Այն պահին, երբ դա դառնում է նպատակ, կորցնում է բովանդակությունը և հետևաբար՝ արդյունավետությունը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s