Առաջադրանք

Նախադասություններից դուրս գրիր անդեմ բայերը, որոշիր դրանց քերականական հատկանիշները։

Չնմանվող – ենթակայական

Ապրել – անորոշ

Սպանել – անորոշ

Վերածված – հարակատար, կրավորական

Տածած – հարակատար

Եղած – հարակատար

Հաշվի նստել – անորոշ

Լինել – անորոշ

Ծառայող – ենթակայական

Արված – հարակատար, կրավորական

Ցանկացող – ենթակայական

Կրող – ենթակայական

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s