Համշեհայերեն բառարան

 1. Աթօռ – աթոռ
 2. Ախչիկ, ախչիգ – աղջիկ
 3. Աբրիգօս – ծիրան
 4. Ալուր – ալյուր
 5. Ամառ – ամառ
 6. Արչ – արջ
 7. Աքլար – աքաղաղ
 8. Աաքագ-արեգակ
 9. Արի-առանձին
 10. Աքվա-առավոտ
 11. Արփա-գարի
 12. Արմուգ-արմունկ
 13. Աունք, աղունք-եղունգ
 14. Բադ-զանկապատ
 15. Բալլի-հայտնի
 16. Բաալի-թանկ
 17. Բաղդօր-պղտոր
 18. Բալդիս-քենի
 19. Բաժքուլ-բաժանել, զատել
 20. Բաղ-պաղ, սառը
 21. Բազար- 1) շուկա, 2) կիրակի
 22. Բախ-բեղ
 23. Բադամ-նուշ
 24. Բաբ-պապ
 25. Բիդու-պիտանի
 26. Բիբէր-տաքդեղ
 27. Բէչախ-գուլպա
 28. Բալգուշ-պառկել
 29. Բարխ-ժայռ
 30. Բաջախա-ազդր
 31. Բէդէդուշ, մօն էգուշ-զբոսնել
 32. Բաչ-համբույր
 33. Բաչ էնուշ-համբուրել
 34. Բէբուք, աչ-բողբոջ
 35. Բաջանաղ-քենակալ
 36. Բառավ-պառավ
 37. Բէդք, լավ, սօյ-լավ
 38. Բէդքութին-լավություն
 39. Բէդքնուշ-առողջանալ
 40. Բարագ, բարակ-թեք տեղանք, զառիվեր
 41. Բաքմազ- դոշաբ
 42. Դէս- պես, նման
 43. Բէսպազտէցնուշ- 1) պսպղացել, 2) հղկել
 44. Բէսպաղտուշ- պսպղալ, շողալ
 45. Բէրբուք, բէրվուք- շուրթ, շրթունք
 46. Հա- այո
 47. Հայսնքուր-հարսնաքույր
 48. Յարսանիք-հարսանիք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s