ՀՀ կլիմա

Հայաստանի հանրապետությունում նույնպես կլիման բնութագրող հիմնական ցուցանիշները՝ ջերմությունն ու խոնավությունը, կտրուկ փոփոխվում են տարվա ընթացքում և տեղից տեղ։ Տարվա ընթացքում փոփոխութունները դրսևորվում են ըստ ցայտուն արտահայտված տարվա կլիմայական եղանակների՝ սեզոնների։

Քանի որ ՀՀ-ը լեռնային երկիր է, կախված է տեղանքի բացարձակ բարձրությունից, տարվա կլիմայական սեզոնների տևողությունը տարբեր է։