ՀՀ էներգետիկան

ՀՀ էներգետիկ անվտանգության ապահովման հայեցակարգը նպատակաուղղված է ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության դրույթներին համահունչ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ անվտանգությունը: Առաջնահերթ խնդիրն է ապահովել այնպիսի առաջընթաց, որը բնապահպանական խնդիրների ներդաշնակեցման և հավասարակշռման միջոցով նախադրյալներ կստեղծի հաջորդ սերունդների կայուն զարգացման համար: Մեր երկրի ընդերքի ածխաջրածնային վառելիքի սահմանափակ պաշարների առկայության պայմաններում էներգետիկ ապահովվածության համար հրամայական է դարձել էներգետիկ պաշարների, այդ թվում նաև էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների լայնածավալ օգտագործումն ու լիակատար ներառումը վառելիքաէներգետիկ հաշվեկշռի մեջ: Հայաստանում էներգիայի մեծ մասը ստացվում է ատոմակայանից։ Նաև կան հիդրոէլեկտրոկայաններ, ջերմոէլեկտրակայաններ, որոշ մարդիկ էներգիա են ստանում նաև արևից։ Ատոմային էլեկտրաէներգիա արտադրությունը շատ վտանգավոր է շրջակա միջավայրի համար: Բնության համար անվնաս էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը դա քամու միջոցով արտադրված էներգիայի  արտադրությունն է,որը ցավոք Հայաստանում շատ քիչ տոկոս է կազմում: Էլեկրտաէներգիա ստանալու այլընտրանքային ի՞նչ հնարավորություններ ունի ՀՀ-ը: Ինչպես եք պատկերացնում ՀՀ Էներգետիայի ապագան: Այլընտրանքային եղանակներից Հ.Հ ունի քամիների օգնությամբ էլեկտրաէներիգայի ստացմամբ լավ հնարավորություններ:Ապագայում Հ.Հ-ում պետք է լինի քամու օգնությամբ արտադրված էլեկտրաէներգիան,որովհետև այն չի վնասում շրջակա միջավայրը: Տանը կարելի է տեղադրել քիչ էներգիա ծախոսող LED լամպեր, էլեկտրախնայող սարքեր։ Անջատել այն սարքավորումները, որոնք չեն օգտագործվում։ Անջատել WiFi սարքավորումը գիշերվա ընթացքում արդյունքում խուսափել և հոսանքի ավելորդ ծախսումից և ճառագայթումից։ Փողոցներում լույսերը երբեմն սխալ ժամի են միանում, կարծում եմ այս խնդիրը կարող է հեշտ լուծում ունենալ։ Լույսերը և ձմռանը ու ամռանը միանում են նույն ժամին, բայց կարելի է միանալու պայմանը կարգավորել ըստ այտ օրվա լուսավորության։

Բնօգտագործումն ու բնապահպանությունը ՀՀ-ում

Հ.Հ հանդիսանում է հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող երկիր, որն իր ուրույն տեղն ունի Հ.Հ տնտեսության զարգացման գործում:Միևնույն ժամանակ Հ.Հ-ում զարգացած է նաև ձկնարդյոՀայաստանի հանրապետությունը լեռնային երկիր է, հետևաբար երկրի տարածքի ավելի քան 80%-ը լեռնային է: Հանրապետության աշխարհագրական դիրքի առանձնհատկություններից մեկը այն է, որ ծովերից և օվկիանոսներից բավականին հեռու է, որը ոչ միայն բացասական ազդեցություն է թողնում կլիմայի վրա, այլև հնարավորություն չի տալիս զարգացնելու ծովային առևտուրը:

ՀՀ բնօգտագործումը    շատ մեծ վնաս է հասցնում կլիմային և շրջակա միջավայրին    ավերելով ամեն ինչ  :օրինակ  ` հայտնաբերված պղնձի պաշարների 80-90%-ը գտնվում է Կապանի, Քաջարանի, Ագարակի հանքավայրերում: Քաջարանի և Ագարակի հանքավայրերը բացի պղնձից պարունակում են նաև մոլիբդեն և կոչվում են պղնձամոլիբդենային:  ՀՀ պղնձամոլիբդենային հանքանյութի մեջ պարունակվում է շուրջ 15 մետաղ, որոնցից կորզվում է միայն պղնիձը, մյուսները դառնում են թափոն:      Հանքարդյունաբերությունը շրջակա միջավայրի մեծ վնաս է հասցնում արդյունաբերական թափոններով, որոնց գումարվելով նաև կենցաղային թափոնները, շրջակա միջավայրի որակը էապես վատացնում են: Հանքարդյունաբերությունը շրջակա միջավայրի մեծ վնաս է հասցնում արդյունաբերական թափոններով, որոնց գումարվելով նաև կենցաղային թափոնները, շրջակա միջավայրի որակը էապես վատացնում են: Հանքարդյունաբերության հասցված մյուս վնասը պոչամբարների կառուցումն է, որտեղ կուտակվում են տարբեր թունավոր քիմիական տարրեր: Ներկայումս ՀՀ տարածքում հաշվվում են թվով 19 պոչամբարներ, որոնցում կուտակված է շուրջ 220 մլն մ3 ապարներ:

Հայաստանում արդյունահանում են ածուխ, երկաթ, բոքսիտներ, մոլիբդեն, ոսկի, արծաթ, կապար, ցինկ։ Պատահում են պեմզայի, մարմարի, տուֆի, կրի, պեռլիտի, բազալտի, աղի պաշարները։ Կա նաև թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի մեծ տեսականի:
Հայաստանը հարուստ է նաև բնական հանքային ջրերով: Երկրում կան հարյուրավոր բնական ջրհորներ: 10 քաղցրահամ լիճ, 5 անդնախոր ձորեր և մի քանի աղբյուրներ: Սևանա լիճը աշխարհում ամենամեծ քաղցրահամ լիճն է 1400 քառ. կմ: Հայաստանը նաև լեռնային երկիր է՝ 90%-ը ծովի մակարդակից բարձր է  1.000 մետր։ Ամենաբարձր լեռը Արագածն է 4.090 մ:

Ռեսուրսները Հ.Հ-ում թողնում են միայն բացասական հետևանքներ:Բնական ռեսուրսների օգտագործում բերում է տնտեսության զարգացմանը,սակայն մյուս կողմից բերում է բնական ռեսուրսների  նվազեցմանը և վտանգ է ներկայացնում պահպանության անվտանգության համար:

5)Ձեր կարծիքով ինչպես պետք է զարգանա Հայաստանը, որպեսզի հնարավորինս քիչ վնասվի բնական միջավայրը: Ինչ ուղությամբ պետք է զարգանա տնտեսությունը, որպեսզի այն համարվի էկոլոգիապես «ավելի մաքուր»

Էկոհամակարգերի հիմնախնդիրը

Էկոհամակարգը բաղկացած է երկու հիմնական բաղադրիչներից՝ բիոտիկ կամ կենդանի բաղադրիչներ, և ոչ-բիոտիկ կամ ոչ կենդանի բաղադրիչներ: Կենսաբանական բաղադրիչները ներառում են բույսեր, կենդանիներ, քայքայողներ: Ոչ կենդանի բաղադրիչները ներառում են օդը, ջուրը, հողը: Էկոհամակարգի հիմնական մասերն են՝ ջուրը, ջրի ջերմաստիճանը, բույսերը, կենդանիները, օդը, լույսը և հողը: Նրանք բոլորը միասին են աշխատում։ Եթե ​​բավարար լույս կամ ջուր չկա, կամ եթե հողը չունի համապատասխան սննդանյութեր, բույսերը կմահանան: Էկոհամակարգը բաղկացած է օրգանիզմների միությունից՝ նրանց ֆիզիկական միջավայրի հետ միասին։ Էկոհամակարգերը կարող են լինել տարբեր չափերի և կարող են լինել ծովային, ջրային կամ ցամաքային: Գոյություն ունեն էկոհամակարգերի երեք լայն կատեգորիաներ՝ ելնելով դրանց ընդհանուր միջավայրից՝ քաղցրահամ, օվկիանոսի ջուր և ցամաքային: Մարդը ազդում է էկոհամակարգերի վրա գյուղատնտեսությամբ, անտառահատմամբ, գերբնակեցմամբ, գերսպառմամբ, պլաստմասի արտադրությամբ, սև ածխածնի արտադրությամբ և այլն։ Էկոհամակարգում էներգիայի հոսքը կարևոր է էկոլոգիական հավասարակշռությունը պահպանելու համար։ Ֆոսկորը կենդանիների և բույսերի համար անհրաժեշտ սննդանյութ է։ Այն կարևոր դեր է խաղում բջիջների զարգացման մեջ և հանդիսանում է էներգիա կուտակող մոլեկուլների հիմնական բաղադրիչը: Հողի մեջ ֆոսֆորի անբավարարությունը կարող է դրթել բերքատվության նվազմանը: Երբ բույսերը բավարար ազոտ չեն ստանում, նրանք չեն կարողանում արտադրել ամինաթթուներ: Առանց ամինաթթուների, բույսերը չեն կարող արտադրել հատուկ սպիտակուցներ, որոնք անհրաժեշտ են բույսերի բջիջներին աճելու համար:

Մարդու առողջությունն և շրջակա միջավայրը

Մարդիկ ֆիզիկական միջավայրի վրա ազդում են բազմաթիվ առումներով՝ գերբնակեցմամբ, աղտոտոմամբ, հանածո վառելիքի այրմամբ և անտառահատմամբ: Նման փոփոխությունները աջակցել են կլիմայի փոփոխության, հողի էրոզիայի, օդի ու խմելու ջրի վատ որակին: Այս բացասական հետևանքները կարող են ազդել մարդու վարքագծի վրա և կարող են հրահրել զանգվածային միգրացիաներ կամ կռիվներ մաքուր ջրի համար: Բնապահպանական վտանգները մեծացնում են քաղցկեղի, սրտի հիվանդությունների, ասթմայի և շատ այլ հիվանդությունների վտանգը: Այս վտանգները կարող են լինել ֆիզիկական, ինչպիսիք են աղտոտումը, թունավոր քիմիական նյութերը և սննդամթերքի աղտոտիչները, կամ դրանք կարող են լինել սոցիալական, ինչպիսիք են վտանգավոր աշխատանքը, վատ բնակարանային պայմանները, քաղաքների տարածումը և աղքատությունը: Մի շարք բնապահպանական գործակալներ՝ շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը և մետաղները՝ մկնդեղը, կադմիումը և կապարը, տարածված են և կապված են արյան շրջանառության հետ կապված վարակների հետ: Մոլորակի պահպանման մեթոդները ներառում են անտառների և հողէրի պահպանումը, թափոնների կառավարումը, աղտոտումների վերահսկումը, և հասարակության իրազեկույցի ստեղծումը։

Բնական աղետներ

Ցունամիները հսկա ալիքներ են, որոնք առաջացել են երկրաշարժերի կամ ծովի տակ գտնվող հրաբխային ժայթքումների պատճառով: Օվկիանոսի խորքում ցունամիի ալիքները կտրուկ չեն բարձրանում: Բայց երբ ալիքները շարժվում են դեպի ցամաքը, դրանք կուտակվում են ավելի ու ավելի բարձր բարձունքների վրա, երբ օվկիանոսի խորությունը նվազում է: ունամիի ալիքները հաճախ ջրի պատերի տեսք ունեն և կարող են ժամերով հարձակվել ափամերձ գծի վրա։ Մարդկային գործողությունները, մասնավորապես առափնյա հանգստավայրերի կառուցումը և բնական պաշտպանության ոչնչացումը, նպաստում են մարդկային հսկայական կորուստներին։ Օրինակ մարդասպան մակընթացային ալիքները որոնք երկրաշարժից հետո հարվածեցին Հնդկական օվկիանոսի ափերին 2004թ.-ին: Unունամիները ոչ միայն ոչնչացնում են մարդու կյանքը, այլև կործանարար ազդեցություն են ունենում միջատների, կենդանիների, բույսերի և բնական պաշարների վրա: Tsունամին փոխում է բնապատկերը: Այն արմատախիլ է անում ծառերն ու բույսերը և ոչնչացնում կենդանիների բնակավայրեր, ինչպիսիք են թռչունների բնադրման վայրերը: Ցունամիները քաղցրահամ ջրի աղբյուրները, ինչպիսիք են հոսանքները, լճերը, ջրատարներն ու ջրամբարները լցնում են աղաջրով, միևնույն ժամանակ աղտոտելով հողը: Աղը խանգարում է բույսերի աճին և կարող է գյուղատնտեսական հողերը ստերիլ դարձնել մի քանի տարի: Առևտրային և արդյունաբերական շենքերի ամբողջ պարունակությունը կարող է լվացվել ջրի զանգվածով, և արդյունքում ՝ քիմիական նյութերը կարող են խառնվել իրար վտանգավոր համադրությունների մեջ։

Ջրոլորտը

Ինչպիսի ջուր ենք խմում մենք

Թորած ջուրը խմելու ջրի լավագույն ձևն է, քանի որ այն չի պարունակում աղտոտիչներ կամ աղտոտիչներ: Մաքուր ջրի այլ ձևերը ներառում են ջրածնի ջուր և հակադարձ օսմոզային ջուր: Դրանով մաքրված ջուրը չունի ձեր օրգանիզմի համար անհրաժեշտ կենսական օգտակար հանածոներ

Ինչն է աղտոտում մեր միջավայրի ջուրը: 

Ջուրը խոցելի է աղտոտվածությունից: Ջուրը ի վիճակի է լուծել ավելի շատ նյութեր, քան երկրի ցանկացած այլ հեղուկ: Դա է պատճառը, որ մենք ունենք կապույտ ջրվեժներ: Բայց դա է պատճառը, որ ջուրն այդքան հեշտությամբ աղտոտվում է: Ֆերմերային տնտեսությունների, քաղաքների և գործարանների թունավոր նյութերը հեշտությամբ լուծվում և խառնվում են դրան ՝ առաջացնելով ջրի աղտոտում:

Ինչե՞ս է ազդում աղտոտված ջուրը ձեր առողջության վրա:

Ջրերի աղտոտումը սպանում է: Իրականում, դա 2015-ին 1,8 միլիոն մահվան պատճառ է դարձել, ասվում է The Lancet- ում հրապարակված ուսումնասիրության մեջ: Աղտոտված ջուրը կարող է նաեւ ձեզ հիվանդացնել: Ամեն տարի անապահով ջուրը հիվանդացնում է շուրջ 1 միլիարդ մարդ: Իսկ ցածր եկամուտ ունեցող համայնքները անհամամասնորեն վտանգված են, քանի որ նրանց տները հաճախ ամենամոտն են առավել աղտոտող արդյունաբերություններին:Ջրով տարածված հիվանդությունները ներառում են խոլերա, ջիարդիա և տիֆ:

Ինչպես պահպանենք ջրոլորտը աղտոտումից:

Նվազեցնել քիմիական նյութերի օգտագործումը մաքրման ժամանակ: …Գործնականում ջրի խնայողություն: Խուսափեք թունաքիմիկատների օգտագործումից: Խուսափեք ջուր աղտոտող ժամանցային գործողություններից: ..Խուսափեք իրերը զուգարանից նետելուց: …

Մթնոլորտը

Ինչպիսի՞ օդ ենք շնչում մենք:

Երբ մենք շնչում ենք, մեր թոքերը քաշում ենք օդ, որը հիմնականում ազոտ և թթվածին է պարունակում: Մեր շնչած օդը գրեթե 80% ազոտ է և միայն 20% թթվածին։Արտաշնչելիս մենք հիմնականում արտաշնչում ենք ածխաթթու գազ: Մեր մարմիններին թթվածին պետք է գործելու համար:

Ինչն է աղտոտում մեր միջավայրի մթնոլորտը:

Օդի աղտոտվածությունը օդում պինդ մասնիկների և գազերի խառնուրդ է: Ավտոմեքենաների արտանետումները, քիմիական նյութերը գործարաններից, փոշին: Գազը ՝ օզոնը, քաղաքներում օդի աղտոտվածության հիմնական մասն է: Երբ օզոնը կազմում է օդի աղտոտվածությունը, այն նաև կոչվում է smog: Ըստ տվյալների՝ ամեն տարի օդի աղտոտվածության հետևանքով մահանում է շուրջ 7 մլն մարդ։ Եվ, հետևաբար, հենց մենք ինքներս պետք է փոփոխություններ կատարենք մեր կենսակերպի մեջ և փորձենք, մեր փոքրիկ լուման ներդնելով, փրկել  մեր Երկիր մոլորակը։ 

Ինչպե՞ս է ազդում աղտոտված մթնոլոտը ձեր առողջության վրա, բերել օրինակներ:

Մարդկանց  գործունեության  պատճառով  արտանետված ջերմոցային գազերը վնասում են օզոնային շերտը, որի պատճառով էլ արևի ճառագայթները առաջացնում են անտառային հրդեհներ, այսբերգների հալում, որոշ թունավոր նյութերի քայքայում, ինչն էլ հանգեցնում է գլոբալ տաքացման։Օդի վատ որակը կարող է գրգռել աչքերը, քիթը և կոկորդը, առաջացնել շնչառության խնդիրներ, սրել ասթման և շնչառական այլ խնդիրներ, ազդել սրտի և սրտանոթային համակարգի վրա: Երկար ժամանակ աղտոտված օդը շնչելը կարող է ավելի լուրջ խնդիրներ առաջացնել:

Ինչպե՞ս պահպանենք մթնոլորտը աղտոտումից:  

Բոլոր զարգացած երկրներում աշխատանքներ են տարվում՝ ուղղված օդի աղտոտման հետևանքների նվազեցման և վերացման համար: Հիմնական ջանքերն ուղղված են աղտոտված  արտանետումների կանխմանը:

Մեքենաների շահագործման բացասական հետևանքները նվազեցնելու համար՝ աշխատանքներ են տարվում երկու ուղղությամբ․ մի կողմից բարելավում են  շարժիչները՝ բարձրացնելով դրանց արդյունավետությունը և նվազեցնելով վնասակար նյութերի արտանետումները, իսկ մյուս կողմից՝ օգտագործվում են էներգախնայող տեխնոլոգիաներ: Այսպիսով՝ չի կարելի ասել, որ տրանսպորտով աղտոտման հարցին որևէ ուշադրություն չի դարձվում:

Ինչպիսի՞ փոփոխություններ տեղի կունենան ՀՀ-ում կլիմայի գլոբալ տաքացման հետևանքով:   

Հայաստանի կառավարությունը հավատարիմ է կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանը: Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը միշտ պատրաստակամություն էր հավատարիմ մնալ կլիմայի փոփոխության մեղմացման ջանքերին, եթե համապատասխան աջակցությունը հասանելի դառնա զարգացած երկրներից:Անտառային ծածկը և անտառի խտությունը մեծապես ազդել են էներգետիկ ճգնաժամի տարիներին, և ներկայումս անտառների վրա ճնշումները շարունակվում են էներգիայի գների բարձրացման պատճառով: Այնուամենայնիվ, անտառների պաշտպանությունը և անտառվերականգնումը ներառված են ոլորտային քաղաքականության մեջ, և անտառների կարևորությունը որպես ածխածնի լվացարաններ ճանաչվում և խստորեն պաշտպանվում են քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կողմից:

Հողօգտագործում

Հողը դասական տնտեսագիտության արտադրության երեք հիմնական գործոններից մեկն է և բնակարանների և սննդի արտադրության համար անհրաժեշտ ներդրում: Այսպիսով, հողերի օգտագործումը գյուղատնտեսական տնտեսությունների ողնաշարն է և այն տալիս է էական տնտեսական և սոցիալական օգուտներ: Հողօգտագործման փոփոխությունը անհրաժեշտ և էական է տնտեսական զարգացման և սոցիալական առաջընթացի համար: Հողերի օգտագործման փոփոխությունը, սակայն, չի առաջանում առանց ծախսերի. գյուղատնտեսական նշանակության հողերի և անտառների վերափոխումը քաղաքաշինությանը նվազեցնում է սննդամթերքի և փայտանյութի արտադրության համար մատչելի հողերի քանակը: Հողի էրոզիան, աղակալումը, անապատացումը և հողի այլ դեգրադացիաները, կապված ինտենսիվ գյուղատնտեսության և անտառահատումների հետ, նվազեցնում են հողային ռեսուրսների որակը և գյուղատնտեսական ապագա արտադրողականությունը: Հողը այն միջավայրն է, որում փոխազդում են կենսոլորտի տարրերի մեծ մասը, ջուրը, օդը և կենդանի օրգանիզմները: Հողը կյանքի միջավայր է շատ օրգանիզմների համար: Հողում բնակվում են բազմաթիվ կենդանի օրգանիզմներ՝ բակտերիաներ, սնկեր, որդեր և այլն : Հողը ձևավորվում է շատ երկար ժամանակի ընթացքում և պահպանվում է այնքան ժամնակ քանի դեռ բնակեցված է տարբեր կենդանի օրգանիզմներով։ Հողի էրոզիայի հետևանքները վեր են բերրի հողի կորստից: Դա հանգեցրել է հոսքերի և գետերի աղտոտման և նստվածքների ավելացմանը ՝ խցանելով այդ ջրուղիները և ձկների և այլ տեսակների անկում: Եվ դեգրադացված հողերը նույնպես հաճախ ավելի քիչ ունակ են ջուր պահել, ինչը կարող է վատթարացնել ջրհեղեղը: Նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը կարող է արմատապես փոխել հողօգտագործումը: Ավելի լավ սարքավորումները, բարելավված պարարտանյութերը և բերքի և խոտի նոր շտամները կարող են մեծ ներդրում ունենալ:

Մարդը և նրա ապրելու միջավայրը

Բնապահպանությունը կենդանի էակների և նրանց միջավայրի միջև փոխազդեցությունների ուսումնասիրությունն է: Այն նոր պատկերացում է տալիս այս կենսական համակարգերի մասին և թե ինչպես կարող են դրանք հետագայում փոխվել: Այն տալիս է մարդկանց և բնության միջև փոխկապակցվածության մասին նոր գիտելիքներ, որոնք կենսական նշանակություն ունեն սննդի արտադրության, մաքուր օդի և ջրի պահպանման և փոփոխվող կլիմայական պայմաններում կենսաբազմազանության պահպանման համար:Մարդու էկոլոգիան սկսվեց 20-րդ դարի սկզբին և այն ճանաչեց մարդկանց որպես էկոլոգիական գործոն:Մարդկային բնակավայրերի մեծ մասը գտնվում են նույն վայրերում, ինչ կենդանիների միջավայրը, ինչպես անտառներն ու խոտհարքները, բայց մարդիկ և կենդանիները ապրում են շատ տարբեր տեսակի ապաստարաններում:Մարդիկ պետք է շփվեն շրջակա միջավայրի հետ `մեր սնունդը, ջուրը, վառելիքը, դեղերը, շինանյութերը և շատ այլ բաներ ձեռք բերելու համար: Գիտության և տեխնոլոգիայի առաջընթացը մեզ օգնել է շրջակա միջավայրը շահագործել `ի շահ մեզ, բայց մենք նաև ներմուծել ենք աղտոտում և վնասել շրջակա միջավայրին: Բնապահպանական աղտոտիչները կարող են առողջական խնդիրներ առաջացնել, ինչպիսիք են շնչառական հիվանդությունները, սրտի հիվանդությունները և քաղցկեղի որոշ տեսակներ: Lowածր եկամուտ ունեցող մարդիկ ավելի հավանական է, որ ապրեն աղտոտված տարածքներում և ունեն խմելու անապահով ջուր: Մարդու միջամտությունը բնության վրա կարող ենք կառավարել հետևյալ ձևերով. Չճանապարհել օդով, եթե կարող եք խուսափել դրանից, քանի որ օդային ճանապարհորդությունը մեծ քանակությամբ բրածո վառելիք է օգտագործում և ստեղծում է ջերմոցային գազեր: Ցանկացած աղբ թափեք պատասխանատու կերպով. Դրանք կարող են վտանգավոր լինել վայրի բնության համար: Մեքենա օգտագործելու փոխարեն օգտվեք հասարակական տրանսպորտից, հեծանիվ վարեք կամ քայլեք: Հնարավորության դեպքում օգտագործեք տեղական բնակչության կողմից իրականացվող հարմարություններն ու ուղևորությունները: Կլիմայի գլոբալ փոփոխության հետագա հնարավոր հետևանքները ներառում են ավելի հաճախակի բռնկումներ, որոշ շրջաններում երաշտի ավելի երկար ժամանակահատվածներ և արևադարձային փոթորիկների քանակի, տևողության և ինտենսիվության աճ:

Մթնոլորտ


Երկիրը Արևային համակարգի միակ մոլորակն է որն ունի մթնոլորտ որը կարող է պահպանել կյանքը: Գազերի շերտը ոչ միայն պարունակում է օդը որը մենք շնչում ենք, այլև պաշտպանում է մեզ արևից բխող ջերմության և ճառագայթման պայթյուններից: Այն ցերեկով տաքացնում է մոլորակը, իսկ գիշերը ՝ հովացնում: Երկրի մթնոլորտը մոտ 300 մղոն հաստություն ունի, բայց դրա մեծ մասը մակերեսից 10 մղոնի սահմաններում է:

Երկրի մթնոլորտը բաժանված է հինգ հիմնական շերտերի. Մթնոլորտը այնքան է նոսրանում յուրաքանչյուր բարձրագույն շերտում, մինչև գազերը տարածվում են տարածության մեջ:

Տրոպոսֆերան – երկրի մակերեսին ամենամոտ գտնվող շերտն է: Օդը գետնի մոտ ավելի տաք է և ինչքան բարձրանում է այդքան սառում է: Մթնոլորտում առկա ջրի գրեթե բոլոր գոլորշիներն ու փոշին այս շերտում են, և այդ պատճառով այստեղ ամպեր են հայտնաբերվում:

Ստրատոսֆերան – երկրորդ շերտ: Օզոնը այստեղ առատ է և այն տաքացնում է մթնոլորտը, միևնույն ժամանակ կլանում է արևի վնասակար ճառագայթումը: Օդը այստեղ շատ չոր է, և այստեղ այն հազար անգամ ավելի նիհար է, քան ծովի մակարդակում:

Մերձոսֆերան: Մերձոսֆերայի գագաթը, որը կոչվում է մեզոպաուզա, Երկրի մթնոլորտի ամենացուրտ մասն է։ Ջերմաստիճանը միջինում կազմում է – 90 ցելսիուս։

Ջերմոլորտը – համարվում է Երկրի մթնոլորտի մի մասը, բայց օդի խտությունն այնքան ցածր է, որ այս շերտի մեծ մասն այն է, ինչը սովորաբար համարվում է արտաքին տարածություն:

Էկզոսֆերան – ամենաբարձր շերտը, չափազանց բարակ է և այնտեղ է, որտեղ մթնոլորտը միաձուլվում է արտաքին տարածության հետ: Այն բաղկացած է ջրածնի և հելիումի շատ լայնորեն ցրված մասնիկներից: