23.09.2020

Պատասխանի՛ր հարցերին և կատարիր առաջադրանքները

 1. Ո՞ր լեզվից է մեզ հասել մաքսիմում բառը և ինչ է նշանակում իր մայր լեզվում։

Մաքսիմում բառը մեզ հասել է լատիներենից և իր մայր լեզվով նշանակում է «մեծագույն»։

2. Ո՞ր արմատից է ծագում «մաքսիմում» բառը, ինչ է նշանակել և ինչ է հիմա նշանակում։

Մաքսիմում բառը ծագում է magnus արմատից, որը նշանակում է «ավելի մեծ»։ Մաքսիմում բառը նշանակում է «մեծագույն»։


3. Լեզվական ի՞նչ իրողություն է տեղի ունենում, երբ բառի նշանակությունը ավելի սահմանափակվում, փոքրանում է, ավելի քիչ բան է նշանակում, նաչպես կապիտանը, որ ժամանակին նշանակել է ընդհանրապես զորահրամանատար, իսկ հիմա՝ ընդամենը զինվորական հերթական աստիճան։

Երբ բառի նշանակությունը ավելի սահմանափակվում, փոքրանում է, սա կոչվում է իմաստի նեղացում։

4. Փորձիր պարզաբանել՝ ինչ է նշանակում «գռեհիկ» բառն այս տեքստում։

Ինձ թվում է այս դեպքում, «գռեհիկ» բառը օգտագործված է որպես «կոպիտ» ածականը։

 • Տեքստից դուրս գրիր անկանոն բայերը, որոշիր դեմքը, թիվը, եղանակը, ժամանակը։

հանգում են – երրորդ դեմք, հոգնակի թիվ, սահմանադրական եղանակ, անկատար ներկա ժամանակ։

գալիս է – երրորդ դեմք, եզակի թիվ, սահմանադրական եղանակ, անկատար ներկա։

տվել է – երրորդ դեմք, եզակի թիվ, սահմանադրական եղանակ, վաղակատար ներկա։

 • Գտիր փոխաբերական իմաստով օգտագործված արտահայտությունները։
 1. Լատիներեն caput-ը բազմաթիվ ծիլեր է տվել աշխարհի լեզուներին։

«Ծիլեր տալ» արտահայտությունը այստեղ օգտագործված է փոխաբերական իմաստով։

2. Այս բառն էլ նույն ճանապարհով է հայերենի մեջ մուտք գործել։

«Մուտք գործել» արտահայտությունը այստեղ օգտագործված է փոխաբերական իմաստով։

18.09.2020

 1. ԿարդաՊ.Բեդիրյանի «Բառերիխորհրդավորաշխարհից» գրքիհերթականհոդվածը

Դեմքիուղղությա՞մբ, թեդեպիաջ

Երբ լսենք առա՜ջ հրամանը, մենք, առանց վայրկյան անգամ մտածելու, մեր քայլերը կուղղենք դեպի այն կողմը, ուր դարձել է մեր դեմքը։ Եվ այստեղ զարմանալի ոչինչ չկա։ Սակայն մեր հեռավոր նախնիները, եթե այդ նույն հրամանն ստանային, կքայլեին…. դեպի աջ։ Որովհետև առաջ (= առ +աջ) ստուգաբանորեն նշանակում է «դեպի աջ»։

Այդ ինչպե՞ս պատահեց, որ աջը նշանակեց «ուղիղ»։

Իմաստի այս անցումը սովորական երևույթ է ոչ միայն հայերենի, այլև ուրիշ լեզուների համար. ծանոթ շատ լեզուներում աջ միաժամանակ նշանակում է նաև «ուղիղ», «ճիշտ», անգամ «ճշմարիտ»։ Համեմատեք. правый «աջ» և правильный «ճիշտ», право «իրավունք», правда «ճշմարտություն»։ Անգլերեն right /ռայթ/, ֆրանսերեն droit /դղուա/, պահլավերեն ռասաթ ունեն հիշված երեք իմաստներն էլ։

Աջ բառի այս իմաստների հետ են ըստ էության առնչվում և աջել(«ճիշտ կողմը շուռ տալ»), գործերը աջգնալ («հաջողությամբ ընթանալ») արտահայտությունները, հենց ինքը՝ հաջողություն բառը։ Եվ ընդհակառակը, ձախ փոխաբերաբար նշանակում է «ոչ ճիշտ», «ձախորդ»։ Ձախել, գործերը ձախ գնալ, ձախողվել, ձախորդություն…

Ով գիտե, գուցե «աջ» >«ուղիղ», «ճիշտ» անցումը կապված է աջլիկության, իբրև ճիշտ ու նորմալ երևույթի ընկալման հետ։ Ով գիտե։ Փաստն այն է, որ առաջ (առջև), առաջարկել, առաջին, հաջորդ, հաջող… բառերի արմատն է աջ։

2. Առաջադրանք

 • Քանի՞ լեզվի մասին խոսք կա այս տեքստում։

Չորս, եթե հաշվի առնենք հայերենը ՝ հինգ։

 • Ի՞նչ է նշանակել հին հայերենում առաջ բառը։

Այն նշանակում է դեպի աջ։

 • Գրիր սովորական, ծանոթ, ձախորդ, ճիշտ բառերի հականիշները։

անծանոթ, հաջողակ, սխալ։

 • Տեքստում գտիր հոգնակի գոյականները, բացատրիր դրանց կազմությունը։

քայլեր – քայլ, նախնիներ – նախնի, լեզուներ – լեզու, իմաստներ – իմաստ, գործեր – գործ, արտահայտություններ – արտահայտություն, բառեր – բառ

 • Նշիր վայրկյան, նախնի, հրաման, հաջողություն գոյականների հոլովումները։

վայրկյան – հոլովման չի ենթարկվում

Էդմոնդո դե Ամիչիս, «Սիրտը»

Մերուսուցիչը

Այսօր ողջ առավոտն անցկացրի դպրոցում, և նոր ուսուցիչն ինձ շատ դուր եկավ: Մինչ աշակերտները հավաքվում էին, նա արդեն նստած էր իր ուսուցչական տեղում, իսկ մեր դասարանի դռների մեջ անընդհատ երևում էին նրա նախկին աշակերտները, որպեսզի ողջունեին իրենց ուսուցչին: Նրանք մտնում էին դասասենյակ և ասում.

— Բա՜րև Ձեզ, սինյոր ուսուցիչ, բա՜րև Ձեզ, սինյոր Պերբոնի:

Մի քանիսն էլ մոտենում էին, սեղմում ձեռքը և դուրս վազում: Երևում էր, որ բոլորն էլ շատ են սիրում իրեն և սիրով կշարունակեին սովորել նրա ղեկավարությամբ: Ուսուցիչն առանց գլուխը բարձրացնելու պատասխանում էր «ողջո՜ւյն», սեղմելով իրեն պարզած ձեռքերը և ի պատասխան բոլոր ողջույնների` մնում խիստ` նույն ուղիղ կնճիռը ճակատին: Հետո մոտեցավ պատուհանին և ակնդետ նայում էր դիմացի շենքի տանիքին: Թվում էր` նա ոչ թե ուրախանում, այլ տառապում էր այդ ողջ ուշադրությունից: Ապա շրջվեց դեպի մեզ և տևական նայեց յուրաքանչյուրս: Թելադրելիս քայլում էր նստարանների միջով և տեսնելով մի աշակերտի, որի երեսին կարմրավուն հետքեր կային, դադարեց թելադրել. ձեռքերի մեջ առավ նրա գլուխը և ուշադիր զննեց: Հետո հարցրեց, թե ի՞նչ պատահել և ձեռքը դրեց նրա ճակատին, որպեսզի ստուգի`  արդյոք ջերմություն չունի՞: Այդ պահին թիկունքում  աշակերտներից մեկը կանգնեց նստարանին և ծամածռություն արեց: Ուսուցիչը շրջվեց: Չարաճճին անմիջապես նստեց և գլուխը կախեց` սպասելով պատժի: Բայց նա պարզապես ձեռքը դնելով տղայի գլխին` ասաց.
-Այլևս նման բան չանես,- և, վերադառնալով իր գրասեղանի մոտ,  շարունակեց թելադրել: Երբ վերջացրեց, մի քանի ակնթարթ լուռ նայում էր մեզ,  հետո շատ դանդաղ, իր խիստ, բայց բարի ձայնով ասաց.

-Լսե՜ք, մի ամբողջ տարի մենք պետք է միասին անցկացնենք: Փորձենք համերաշխ լինել: Սովորե՜ք և կարգապահ եղե՜ք: Ես միայնակ եմ: Եղե՜ք իմ ընտանիքը: Անցյալ տարի դեռևս մայր ունեի, սակայն նա մահացավ, և ես մնացի մենակ: Ողջ աշխարհում միայն ձեզ ունեմ: Այլևս չկա որևէ մեկը, ում կարող եմ սիրել և ում մասին կարող եմ հոգ տանել: Եղե՜ք իմ որդիները: Ես սիրում եմ ձեզ, սիրե՜ք և դուք ինձ: Չեմ ուզում պատժել ոչ ոքի: Ապացուցե՜ք, որ լավ տղաներ եք: Թող դպրոցը մեզ համար ընտանիք լինի, իսկ դուք` իմ մխիթարանքն ու հպարտությունը: Ձեզնից ոչ մի խոստում չեմ պահանջում, համոզված եմ, որ սրտի խորքում բոլորդ էլ ինձ պատասխանեցիք «այո»: Եվ ես շնորհակալ եմ դրա համար:

Այդ պահին ներս մտավ պահակը և հայտարարեց, որ դասերն ավարտվեցին: Բոլորս լուռ դուրս եկանք մեր տեղերից: Այն աշակերտը, ով կանգնել էր նստարանին, մոտեցավ ուսուցչին և դողացող ձայնով ասաց.

— Սինյո՜ր ուսուցիչ, ներեցե՜ք ինձ:

Ուսուցիչը համբուրեց նրա ճակատը և ասաց.

— Հանգիստ տուն գնա, տղա՜ս:

Ստրադիի փոքրիկ գրադարանը

Ես հյուրընկալվել էի Ստրադիին, ով ապրում է դպրոցի հարևանությամբ, տեսա նրա գրա դարանը և նախանձեցի նրան: Ստրադին ամենևին էլ հարուստ չի և չի կարող շատ գրքեր գնել, սակայն մեծ հոգատարությամբ պահպանում է դպրոցական իր բոլոր գրքերը և նաև այն գրքերը, որոնք նվիրում են ծնողները: Իսկ երբ Ստրադիին գումար են տալիս, կուտակում է և հետո ծախսում գրքերի վրա: Այդ կերպ նա արդեն հավաքել է մի փոքրիկ գրադարան, և երբ հայրը նկատել է տղայի այդ նախասիրությունը, նրա համար գնել է  ընկույզի ծառից պատրաստված, կանաչ վարագույրներով հրաշալի գրապահարան և գրեթե բոլոր գրքերը տվել է տարբեր գույներով կազմելու` ըստ տղայի նախընտրության:

Եվ ահա այսօր Ստրադին քաշեց պարանից, և կանաչ վարագույրը բացվեց. ես տեսա երեք շարքով կոկիկ դասավորված գունավոր գրքերը` փայլփլուն, կազմերը` ոսկետառ գլխագրերով: Այստեղ կային և  հեքիաթներ, և ճամփորդությունների մասին գրքեր, և  բանաստեղծություններ, և պարզապես պատկերազարդ գրքեր: Ստրադին դրանք շարել էր ըստ գույների: Սպիտակ հատորյակները դրել էր կարմիրների կողքին, դեղինները` սևերի, կապույտները` սպիտակների` այնպես, որ դրանք հեռվից երևում էին և շատ գեղեցիկ տեսք ունեին: Իսկ հետո Ստրադին դրանք վերադասավորելով զվարճանում է: Նա իր համար տեղեկատու է պատրաստել, կարծես իսկական գրադարանավար լիներ և անընդհատ պտտվում է գրքերի շուրջ, մաքրում դրանց փոշին, թերթում, ուսումնասիրում կազմերը:  Պետք էր տեսնել, թե ինչպիսի զգուշությամբ էր նա բացում գրքերն իր հաստ ու կարճլիկ մատներով, փչելով էջերի վրա, որոնք հաճախ դեռ լրիվ նոր էին:
Իսկ իմ բոլոր գրքերը մաշված են:
Երբ Ստրադիին հաջողվում է նոր գիրք գնել, դա նրա համար իսկական տոն է դառնում:  Նա շոյում է գիրքը, դնում է իր տեղը և կրկին ձեռքն է առնում` զննելով ամեն կողմից և խնամքով  թաքցնում է, ինչպես մի թանկարժեք գանձ:

Ամբողջ մեկ ժամվա ընթացքում  նա ինձ ուրիշ ոչ մի բան ցույց չտվեց: Նույնիսկ աչքերն են ցավում շատ կարդալուց: Երբ ես նրա մոտ էի, սենյակ մտավ Ստրադիի հայրը, ով նույնպես գեր ու ամրակազմ է, նաև` մեծ գլխով: Նա երկու անգամ թմփթմփացրեց տղայի կզակին և ասաց ինձ իր կոպիտ ձայնով.
—  Դե, ինչ կասես այս հաստագլուխ տղայի մասին:
Իսկ Ստրադին, ինչպես մի մեծ հավատարիմ շուն, կկոցում էր աչքերը հոր կոպիտ փաղաքշանքներից: Չգիտեմ ինչու` ես չէի համարձակվում հիմարություններ անել նրա ներկայությամբ, և ինձ համար տարօրինակ էր, որ Ստրադին ընդամենը մեկ տարով է մեծ ինձնից: Իսկ բաժանվելիս, երբ նա իր սովորական խոժոռ դեմքով ասաց` ցտեսություն, ես քիչ մնաց պատասխանեի. <<Մնաք բարով, սինյոր>>:
Երբ տուն վերադարձա, հայրիկիս ասացի.
—  Չեմ հասկանում, Ստրադին ոչ որևէ հատուկ տաղանդ ունի, ոչ բարեկիրթ վարվելաձև և համարյա ծիծաղելի տեսք ունի, այդուհանդերձ ես ինձ ցածր եմ զգում նրանից:
—  Դա այն պատճառով է, —  ասաց հայրս, —  որ նա հաստատակամ տղա է:
— Միասին անցկացրած այդ մեկ ժամվա ընթացքում, —  շարունակեցի ես, —  նա հիսուն բառ էլ չասաց, ցույց չտվեց ոչ մի խաղալիք, ոչ մի անգամ չծիծաղեց, բայց այդ ամենով հանդերձ` ինձ նրա հետ հետաքրքիր էր:
— Որովհետև դու հարգում ես նրան, —  պատասխանեց հայրս:

Հարգիր ուսուցչիդ

Ես հոմոզված եմ, որ քո ընկեր Ստրադին երբեք չէր դժգոհի իր ուսուցչից: Իսկ դու վրդովված ասում ես. <<Ուսուցիչը զայրացած էր, վատ տրամադրություն ուներ>>: Մտածիր այն մասին, թե որքան հաճախ ես դու ինքդ բարկացած պատասխանում՝ այն էլ հորդ ու մորդ, որոնց հանդեպ քո ցանկացած կոպիտ խոսքը՝ հանցագործություն է: Իսկ չէ որ քո ուսուցիչը բարկանալու շատ ավելի պատճառներ ունի: Հիշիր, քանի տարի է արդեն, որ նա աշխատում է դպրոցում՝  երեխաների հետ և չնայած նրանցից շատերը սիրալիր ու լսող են, բայց միշտ էլ գտնվում են անշնորհակալներ, ովքեր չարաշահում են նրա բարությունն ու չեն հարգում նրա աշխատանքը: Դուք ինքներդ նրան ավելի շատ վշտացնում եք, քան ուրախություն պատճառում:

Եվ մտածել ես արդյոք ինչքան է եղել, երբ ուսուցիչդ, վատառողջ լինելով, ջանքեր է գործադրել, որպեսզի դպրոց գա: Միգուցե նա նյարդայնանում է հենց այն պատճառով, որ իրեն վատ է զգում: Եվ դուք, չնկատելով նրա վատ ինքնազգացողությունը, չարաշահում եք նրա վիճակն, ու դրանից նա ավելի է վատանում:

Հարգիր և սիրիր ուսուցչիդ, տղաս: Սիրիր նրան, քանի որ նրան սիրում և հարգում է քո հայրը. սիրիր նրան, որովհետև նա զարգացնում է քո միտքը, քեզ գիտելիքներ է տալիս, դաստիարակում է: Կգա այն օրը, երբ դու հասուն տղամարդ կդառնաս, իսկ մենք՝ ես և նա, արդեն կհեռանանք այս աշխարհից, և այդ ժամանակ նրա կերպարը կհառնի քո մտքում հորդ կերպարի կողքին: Այդ ժամանակ նրա վեհ դեմքին դու կտեսնես վշտի և հոգնածության արտահայտությունը, որն այժմ չես նկատում: Սիրիր քո ուսուցչին. նա պատկանում է տարրական դասարանների հիսուն հազար ուսուցիչների  հսկայական ընտանիքին, ովքեր ցրված են ողջ Իտալիայով: Նրանք կրթում ու դաստիարակում են միլիոնավոր քո հասակակիցներին: Ուսուցիչները ձգտում են բարձրագույն նպատակի. դարձնել մեր երկրի ապագա քաղաքացիներին ավելի լավը, քան ներկայիս բնակչությունն է: Ինձ ուրախություն չի պատճառի քո սերը, եթե դու նմանապես չսիրես բոլոր նրանց, ովքեր բարի են քո հանդեպ և նրանց մեջ առաջին հերթին քո ուսուցչին, ով քեզ համար պետք է առաջին տեղում լինի ծնողներիցդ հետո:

Սիրիր նրան այնպես, ինչպես կսիրեիր իմ եղբորը . սիրիր նրան երբ արդարամիտ է, կամ կարծում ես, որ արդարամիտ չէ, սիրիր, երբ ուրախ է, և էլ ավելի սիրիր, երբ տխուր է: Սիրիր նրան միշտ և հավերժ ու հարգանքով արտասանիր <<ուսուցիչ>> բառը:

Քո հայր

Առաջադրանք:

Քեզ դուր եկած հատվածը վերլուծիր:

Ինձ ամենաշաստը դուր եկավ «Մեր ուսուցիչը» հատվածը, որովհետև տղային պատժելու տեղը, ուսուցիչը նրան նկատողություն արեց, որի շնորհիվ տղան հասկացավ իր սխալը և ներողություն խնդրեց:

Ո՞վ է ուսուցիչը քեզ համար:

Ինձ համար ուսուցիչը այն մարդն է ով մեզ կրթում է և դաստիարակում, նախապատրաստելով մեզ ապագայի համար:

Ի՞նչ տվեց քեզ այս ստեղծագործությունը

Այս ստեղծագործուցյունը ինձ ցույց տվեց, որ պետք է հարգել մեր ուսուցիչներին, որովհետև նրանք իրենց ժամանակից են վերցնում, որպեսզի մեզ գիտելիքներ տան:

04.22.20

Վարժություն 1։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով մեկ  կամ կրկնակ բաղաձայն։

Անդորր, բալլադ, պտտահողմ, բերրի, տարատեսակ, մրրիկ (հողմ), մրիկ  (հացաբույսերի հիվանդություն), տարրական, տոննա, բջջային, սովալլուկ, տարորոշել, այբբենական, երեսսրբիչ, երրորդ, հինգերորդ, չորրորդ,  անդորրագիր, հովասուն, ուղևոր, հորական, հովանոց, ուղղակի։

Վարժություն 2
։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է  կատարվել ի ձայնավորի հնչյունափոխություն։

Հնադարյան, տնական, ջրավազան, ընչաքաղց, ըղձական, ընկուզենի,  ազնվականգնորդ, վեհապանծ, մտաբերել, լեռնագործ, հիմնադիր,  լրագրեր, աղավնյակ, վիրակապ, քմային, գարեհաց, ճգնել, թրթիռ,  գունագեղ, միջանկյալ, նշաձև, գրակալ, թխամորթ, կրաման, նմանատիպ, սրտակից:

Վարժություն 3։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է  կատարվել ու ձայնավորի հնչյունափոխություն։

Բրդոտ, կարմրախայտ, բվեճթմբերըմպանակ, գնացուցակ,  ջրամբար, նշանագրություն, տնականգթալժողովրդական, խճուղի,  խմբակային, մրգահյութ, խնկարկելտրտնջալ, ոսկեգույն, սրել,  գրականություն, աշխարհագրական, լրաբեր, ցորենահատ, առվակմթնել, դյուրահալ, հնձել:


Վարժություն 4։
 Գտնե՛լ համաձայնության սխալները։
1. Մարդկանց մի մասը գնաց աշխատելու։
2. Պահանջվում են հմուտ մասնագետներ։
3. Նրան՝ որպես հմուտ մասնագետի, պարգևատրեցին։
 4. Արմենը ընկերոջ հետ անցավ բակով։
5. Ամեն մեկը գնաց իր աշխատավայրը։
 
Վարժություն 6։ Գտնե՛լ խնդրառության սխալները։
 1. Նա դաշնամուր լավ է նվագում։
2. Այդ գործին նա չի մասնակցել։
3. Ընկերս համաձայն էր իմ առաջարկին։
 4. Նկարը փակցրեց պատին։
5. Ոչ ոք չհետաքրքրվեց կատարվածով։

7.Ո՞ր տարբերակը տեղադրելու դեպքում քերականորեն և տրամաբանորեն ճիշտ նախադասություն կստացվի:

……………………………, որը գտնվում էր Աթենքի մոտակայքում՝ դիցաբանական հերոս Ակադեմոսի անունը կրող պարտեզում:

 1. Հին Հունաստանում Պլատոնի հիմնած փիլիսոփայական դպրոցը կրում էր Ակադեմիա անունը
 2. Ակադեմիա անունն էր կրում Պլատոնի հիմնած փիլիսոփայական դպրոցը Հին Հունաստանում
 3. Հին Հունաստանում Ակադեմիա անունն էր կրում Պլատոնի հիմնած փիլիսոփայական դպրոցը
 4. Ակադեմոսի փիլիսոփայական դպրոցը Հին Հունաստանում հիմնել էր Պլատոնը

Վարժություն

Ընդգծված բառը փոխարինի´ր տրվածներից մեկով :
Տհաճ, պայծառ, հոտ, դեմք, հավաքել, շրջապատել:

Ծաղիկների հոտը (բույրը) ինձ մի հին երգ է հիշեցնում:
Արևելցի կինն ինչո՞ւ է ծածկում դեմքը (երեսը) :
Զորքը շրջապադել էր (պաշարել էր) բերդն ու սպասում էր հրամանի:
Թագավորը հավաքել էր (ժողովել էր) բոլոր հպատակներին, որ առաջինը ինքն ավետիսն ասի:
Տհաճ (անախորժ) պատմության մեջ ընկանք:
Միալար անձրևներից ու մառախուղից հետո  վերջապես մի պայծառ (արևոտ) օր  բացվեց:

Վարժություն

Ընդգծիր ճիշտ ձևերը:
Բազմիցս
– բազմիցս անգամ
կրկին – կրկին անգամ
սովորացնել-սովորեցնել
նորից կրկնել-կրկնել
ներեղություն-ներողություն
ի շնորհիվ – շնորհիվ
պայթեցնել-պայթացնել
թարմացնել-թարմեցնել
առաջին-առաջի
նորից հետ վերադառնալ- վերադառնալ
փոքրիկ շնիկ – շնիկ

Տրված բառերն ըստ իմաստների նմանության բաժանի՛ր չորս խմբի:
Ջարդել, փշրել, կոտրել, կտոր-կտոր անել, կոտրատել:

հավաքել, գումարել, ժողովել, կուտակել։

հասկանալ, պարզել, գլխի ընկնել, կռահել։

պահել, ամբարել, ծածկել, քողարկել, թաքցնել, պատսպարել։

Տրված բառերը բաժանի՛ր հոմանիշների չորս խմբի:

Երկիր, պետություն, թագավորություն, կայսրություն, տերություն։

մազ, ծամ, հեր, հյուսք, վարս։

դեպք, պատահար, իրադարձություն, միջադեպ, եղելություն,։

արշալույս, ծեգ, այգաբաց, լուսաբաց:

Translate

Two friends were camping together. Their names were Jim and Tim. Tim was very lazy. The first evening of their holiday, Jim said to Tim, ‘Here’s some money. Go and buy some meat.’

‘I’m too tired,’ answered Tim. ‘You go.’ So Jim went to buy the meat. When he came back, he said to Tim, ‘Now, here’s the meat. Please cook it.’ But Tim answered, ‘No, I’m not good at cooking. You do it.’ So Jim cooked the meat. Then Jim said to Tim, ‘Cut the bread,’ but Tim answered, ‘I don’t want to,’ so Jim cut the bread.

Then he said to Tim.

“Please, go get some water.”

“No, I won’t go, I don’t want to get my clothes dirty.” answered Tim, and Jim got the water himself.

Then he said “The food is ready, come eat.”

“That I will do,” answered Tim, “I can’t just say no everytime.”

Ենթակա և ստորոգյալ

Նախադասության մեջ թող միայն ենթական և ստորոգյալը:

 1. Ձյան վրա ես նշմարեցի փոքրիկ սև կետեր:

Ես նշմարեցի։

2. Էլի նուրբ թափանցիկ ծաղիկներով ներկվել էին դեղձենիները:

Դեղձենիները ներկվել էին։

3. Մարդու աչքը մի բուռ հողով կկշտանա:

Աչքը կկշտանա:

4. Մանուկ օրերից ես մի առանձին սեր ունեմ դեպի ծեր, ալևոր մարդիկ:

Ես ունեմ։

5. Նրա գլուխը շարունակ դողում էր հասած արևածաղկի պես:

Գլուխը դողում էր։

Ինչպիսի, ում, որ, ինչը, ինչով, ինչից, ինչքան, ինչպես, երբ, որտեղ, ուր, ինչու հարցերին պատասխանող լրացումներ ավելացրու նախադասության գլխավոր անդամներին:

Սոված կատուն, գաղտագողի մոտենալով, ցատկում է ու սուր ճանկերով բռնում է ոչինչ չկասկածող զոհին։

Առավոտյան մեղմիկ քամին զգուշորեն փչեց կարմիր կակաչի դաշտերին:

Ժպտերես դելֆինները հանդարտ լողում էին մայրամուտի արևից շիկացած օվկիանոսում:

Անտառի խորքում գտնվող նեղ արահետը ձգվել էր մինչև կանաչ մարգագետինը, որտեղ բացվել էին սպիտակ շուշանները:

Գարնան ձնհալից վարարած գետերը անփութորեն քանդում են ամեն ինչ իրենց ճանապարհին:

Նկարագրիր նախնական և վերջնական նախադասությունների տարբերությունները:

Վերջնական նախադասությունը կազմված է միայն ենթակայից և ստորոգյալից, իսկ նախնականում կան նաև այլ խոսքի մասեր։

Ընդգծիր ենթականերն ու ստորոգյալները:

 1. Կենսաբանների փորձերից ձանձրացած դելֆինները հացադուլ են հայտարարում:
 2. Օձի թույնը բժշկության մեջ շատ արժեքավոր է:
 3. Գերմանացի մի կոնստրուկտոր մթության մեջ տեսնող և հաչող արհեստական շուն է պատրաստել:
 4. Հնդկաստանի բնակիչները ութ հարյուր լեզվով ու բարբառով են խոսում:
 5. Աղմուկի միջից մեզ էին հասնում օգնության հուսահատ կանչերը:

Բաց թողած տեղերում դիր տրված ենթականերից մեկը՝ համաձայնեցնելով ստորոգյալի հետ:

 1. Մի տան պատուհանից ճրագի սպիտակ շող երևաց:
 2. Գարնան արևոտ օրերը ինձ հիշեցնում են, որ մայիսն է:
 3. Քամին հալածում էր մառախուղի թանձր քուլաները:
 4. Ճապոնիայում թողարկվել են ծայրին փոքրիկ լամպ ունեցող գրիչներ:
 5. Դելֆինները բաց ակվարիումից դանդաղ լողացին դեպի ազատություն:

Քամին, օրեր, դելֆիններ, շող, գրիչներ

Գտիր համաձայնության սխալները:

 • Մի մասը լռում է:
 • Երեմն ընկերոջ հետ գնաց:
 • Ընդունվում են պատվերներ:
 • Ամեն մի զինվոր ու հրամանատար իր պարտքը պիտի կատարի:
 • Պահանջվում են վարորդներ:
 • Գտիր սխալները տրված նախադասությունների մեջ և ուղղիր։
 1. Դասական արվեստը միշտ ունի իր հետևորդները։
 2. Մի՛ անհանգստացիր, ես վարձահատույց կլինեմ քեզ։
 3. Տան շեմին միայնակ կանգնած էր Մարանը։
 4. Բոլորս երախտապարտ էինք նրան իր անգնահատելի ծառայության համար։
 5. Նա իր կարիքները բավարարելու համար պատրաստ էր ամեն ինչի։
 6. Ներկաների մի մասը խիստ զարմացած էր։
 7. Էրենբուրգը երկար ու հիացած նայում էր Սարյանի նկարներին։
 8. Մուշեղ բերդակալը ավելորդ համարեց կանանց զրույցներին մասնակցել։
 9. Արածդ սխալներիդ համար պիտի ներողություն խնդրես հորիցդ։
 10. Ծեր արծվի նման բաց արեց աչքը ու իր դիմաց տեսավ դժխեմ մահը։

17.03.20

Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ այն բայը, որը կրավորական վ  ածանց չունի։

1. կոտրվել, գրվել, ծարավել, հաղորդվել
2. սոսնձվել, սեղմվել, ներկվել, գրավել
3. խորովել, վաճառվել, գնահատվել, կրճատվել
4. շարվել, տպագրվել, բղավել, մթերվել
5. գլորվել, գովել, ձևավորվել, միավորվել:

Դո՛ւրս գրել հոդակապ ունեցող բառերը։

Հյուրախաղ, շաքարավազ, տնամերձ, օձաձուկ, լայնարձակ, մրգահյութ, փորձանոթ, հողագունդ, արծաթագործ, լուսարձակ, նախշազարդ, ալրաղաց, հայազգի, ծաղկափոշի, նույնարմատ, ծառատունկ, լողավազան, հորդաբուխ, քարածուխ, գառնարած, մեղվաբույծ, ժամագործ, դիմաքանդակ, ծաղկաման, սալահատակ, հորդառատ, մեծարժեք, միջանցիկ, եռավանկ, լեռնաշխարհ, դրամարկղ, կավահող, երկանդամ, քաղցրահամ, սրատամ, ժպտադեմ, հիշարժան, շաքարաման, գորգագործ, զովաշունչ, ցուցահանդես, քարանձավ:

Նկարագրական շարադրություն

Գրել փոքրիկ նկարագրական շարադրություն գործածելով հետևյալ բառակապակցությունները և արտահայտությունները:

Բարեհամբույր ժպիտ, մեղմ բնավորություն, քնքուշ խոսքեր, նեղության մեջ գտնվել, օգնություն կանչող, պատրաստակամ վերաբերմունք, ազնիվ ընկերություն, գեղեցիկ կերպար, քաջ ու հպարտ, լավ վերաբերմունք, անկեղծ վերաբերմունք:

Մայրս իմ ամենալավ ընկերուհին է, և իմ կյանքի ամենագեղեցիկ կերպարը: Նա միշտ պատրաստ է ինձ օգնել իր քնքուշ խոսքերով և անկեղծ վերաբերմունքով, երբ ես նեղության մեջ եմ գտնվում: Նրա բարեհամբյուր ժպիտը պայծառացնում է ամբողջ սենյակը, և նրա լավ և պատրաստակամ վերաբերմունքը բոլորի դեմքին ժպիտ է առաջացնում: Մայրս շատ քաջ ու հպարտ է, բայց միևնույն ժամանակ ունի շատ մեղմ բնավորություն: Մոր և աղջկա միջև ընկերությունը ամենաազնիվն է, և ես նրան շատ եմ սիրում: