Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում

հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.

 • Այս ուսումնական շրջանում ունեցել եմ 9 ժամ բացակայություն, որոնցից մի քանիսը եղել եմ ատամնաբուժների ների մոտ այցելությունների, իսկ մի քանիսը առողջական կամ անձնական խնդիների պատճառով բացակայություններ են եղել:
 • Ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,
 • Русский — 12 նյութ
 • Հայոց լեզու — 37 նյութ
 • Հանրահաշիվ — 7 նյութ
 • Պատմություն — 7 նյութ
 • Քիմիա — 10 նյութ
 • Իսպաներեն — 11 նյութ
 • Անգլերեն — 27 նյութ
 • Աշխարհագրություն — 1 նյութ
 • Գրականություն — 10 նյութ
 • Իրավունք —1 նյութ
 • Կենսաբանություն — 5 նյութ
 • ֆիզիկա  — 6 նյութ
 • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ,
 • Մասնակցել եմ սահմնաված կարգով բոլոր ուսումնական պարապմունքներին, ուշացել եմ 4 անգամ, բոլորի համար տեղեկացրել եմ գրասենյակում, բայց ուշացումների մեծամասնությունը եղել են ինչ որ նախագծի պատճառով:
 • մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին.
  ուսումնասիրություն
  լուսաբանում
 • Մասնակցել եմ ճամբորդության ընկեր Սոֆիաի հետ եռօրյա ճամբորդության դեպի Արատես։
 • մասնակցություն ուսումնական նախագծերի
  նախագծերի թվարկում
  անհատական աշխատանքը նախագծում
 • Գրականությունից ունեմ 25 — 30 նախագիծ (հղումներ՝ 1, 2, 3)
 • Անգլերենից մոտ 5 նախագիծ բաժնում (հղումը՝ 1)
 • մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին.
 • Տավուշի ճամբորդության շրջանակներում մասնակցել եմ «Գետը բնակավայրում» նախագծին
 • մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին.
 • Մասնակցել եմ
 • մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.
 • Մասնակցել եմ հարիսայի ծեսին
 • մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման
 • Մասնակցել եմ մեդիա — ուրբաթներին
 • կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.
 • Խախտում չունեմ
 • անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում.
 • Ճամբորդությունների շնորհիվ ավելի ինքնուրույն եմ դարձել, ավելի մեդիա հմուտ եմ դարձել
 • ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) իր առաջադիմության ինքնագնահատում.
 • Русский — գերազանց
 • Հայոց լեզու — գերազանց
 • Հանրահաշիվ — բավարար
 • Պատմություն — լավ
 • Քիմիա — լավ
 • Ֆրանսերեն — լավ, գերազանց
 • Անգլերեն — գերազանց
 • Աշխարհագրություն — լավ
 • Գրականություն — գերազանց
 • Երկրաչափություն — լավ
 • Իրավունք — գերազանց
 • Կենսաբանություն — լավ
 • ֆիզիկա  — լավ
 • Ֆիզկուլտուրա —  գերազանց
 • Տեխնոլոգիա — գերազնաց
 • Երգ — գերազանց
 • Պար — գերազանց
 • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իր հարցադրումները, առաջարկությունները.
 • Ես առաջարկում եմ որպեսզի դպրոցը ավելի արագ ապահովի սովորողների դպրոցական պահարանները
 • «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝
  Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ
  ընթերցանություն
  ուսումնասիրություն
  ուսումնական այլ աշխատանք

Ընթերցանություն

Թարգմանություն

Ֆիլմերի դիտում

 • ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝
 • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր,
 • Չունեմ
 • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի, մարզական, ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.
 • Առաջարկ չունեմ
 • իր ընտրած ճամբարային ջոկատը
 • Մասնակցելու եմ առարկայական նախագծերի, ճամբորդությունների, այլ նախագծերի