15.09.21

«Կարդում ենք գրաբար» և «Կարդում ենք հայ հին գրականություն» նախագծր

Գրիգոր Նարեկացի, «Տաղ Աստվածածնի »(Մեղեդի ծննդյան): Համեմատի՛ր Տաղը աշխարհաբար փոխադրածի հետ։

Աշխարհաբարը ավելի հեշտ էր կարդալ, բայց գրաբարը ավելի լավ էր արտահայտում հեղինակի մտքերը և ավելի գեղեցիկ էր շարադրված:

Առանձնացրո՛ւ նկարագրությունները։ Ելնելով այդ նկարագրություններից՝ մեկնաբանիր Նարեկացու վերաբերմունքը նկարագրվողին։

Նարեկացին շատ յուրահատուկ վերաբերմունք էր ցուցապերում : Նա մանրամասն և գեղեցիկ նկարագրություններ էր անում և համեմատում էր նրան բնության և շրջակա միջավայրի հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s